Education Technology

TI-Nspire™ programvara

Datorprogramvara, handenhet eller båda?

Få tillgång till de visuella, interaktiva applikationerna och kapaciteten hos TI-Nspire™ CX CAS på din handenhet, PC, Mac® eller iPad®.

Programmeringsspråket Python finns nu tillgängligt i den senaste OS-versionen till TI-Nspire™ CX II-T CAS handenhet och datorprogramvara. Allt du behöver göra för att få Python integrerad är att uppgradera din programvara eller handenhet!

Nu lanserar vi lärarprogramvaran
TI-Nspire™ CX Premium

Nästa generations funktioner för presentation och kurskrav


Maximera tiden med klassen, och kunskapen

Presentera begrepp, uppmuntra diskussioner, planera aktiviteter steg för steg i samma format som finns i elevernas handenheter, låt eleverna leda undervisningen, och mycket mer.

Paketet innehåller numeriska funktioner och symbolhanterande-funktioner (CAS - Computer Algebra System).

Läs mer

TI-Nspire™ CAS -elevprogramvara

Uppfyller kraven för matematik och naturvetenskap från senare grundskolan till högskolan

TI-Nspire™ CAS elevprogramvara - symbolhanterande med datoralgebrasystem

Programvaran ger tillgång till grafer, geometri, datainsamling, statistik,  programmering och mycket mer.

Perfekt komplement i hemmet för elever som använder TI-Nspire™ CX CAS handenheter och programvara i skolan.

CAS-funktionen gör att eleverna kan utföra både symboliska och numeriska beräkningar.

TI-Nspire™ Apps for iPad®

TI-Nspire CX ipad

TI-Nspire™ App för iPad®

En numerisk allt-i-ett iPad-App, som gör matematikundervisning och lärande mer engagerande, meningsfull och rolig!

Läs mer


TI-Nspire™ CAS App för iPad®

Denna App inkluderar förutom det som den numeriska versionen erbjuder, även kapaciteten från ett kraftfullt datoralgebrasystem.

Läs mer

TI-Nspire™ CX II Connect

TI-Nspire™ CX II Connect är en webbaserad app som ansluter din grafräknare TI-Nspire™ CX II till datorn. Du kan ta skärmdumpar, överföra filer, uppdatera operativsystemet och avsluta Tryck-för-Test-läget. Allt på ett ställe!

Chromebook™ is a trademark of Google LLC.