Education Technology

TI-Nspire™ programvara

Datorprogramvara, handenhet eller båda?

Få tillgång till de visuella, interaktiva applikationerna och kapaciteten hos TI-Nspire™ CX CAS på din handenhet, PC, Mac® eller iPad®.

Programmeringsspråket Python finns nu tillgängligt i den senaste OS-versionen till TI-Nspire™ CX II-T CAS handenhet och datorprogramvara. Allt du behöver göra för att få Python integrerad är att uppgradera din programvara eller handenhet!

Nu lanserar vi lärarprogramvaran
TI-Nspire™ CX Premium

Nästa generations funktioner för presentation och kurskrav


Maximera tiden med klassen, och kunskapen

Presentera begrepp, uppmuntra diskussioner, planera aktiviteter steg för steg i samma format som finns i elevernas handenheter, låt eleverna leda undervisningen, och mycket mer.

Paketet innehåller numeriska funktioner och symbolhanterande-funktioner (CAS - Computer Algebra System).

Läs mer

TI-Nspire™ CAS -elevprogramvara

Uppfyller kraven för matematik och naturvetenskap från senare grundskolan till högskolan

TI-Nspire™ CAS elevprogramvara - symbolhanterande med datoralgebrasystem

Programvaran ger tillgång till grafer, geometri, datainsamling, statistik,  programmering och mycket mer.

Perfekt komplement i hemmet för elever som använder TI-Nspire™ CX CAS handenheter och programvara i skolan.

CAS-funktionen gör att eleverna kan utföra både symboliska och numeriska beräkningar.

TI-Nspire™ Apps for iPad®

TI-Nspire™ App för iPad®

En numerisk allt-i-ett iPad-App, som gör matematikundervisning och lärande mer engagerande, meningsfull och rolig!

Läs mer


TI-Nspire™ CAS App för iPad®

Denna App inkluderar förutom det som den numeriska versionen erbjuder, även kapaciteten från ett kraftfullt datoralgebrasystem.

Läs mer

TI-Nspire™ CX II Connect

TI-Nspire ™ CX II Connect är en kostnadsfri app för PC, Mac® och Chromebook™ datorer som används tillsammans med TI-Nspire™ CX-II-T handenheter, och möjliggör kommunikation mellan dator och handenhet. Med hjälp av appen kan du överföra filer så som övningsexempel och Python skript. Du kan också uppgradera handenhetens operativsystem eller skapa skärmdumpar som sedan sparas eller kopieras till ditt elevmaterial.

Chromebook™ is a trademark of Google LLC.