Education Technology

TI-SmartView™ Emulator programvara för MathPrint™ funktionsräknare

Översikt

Programvaran simulerar funktionsräknaren TI-30X Pro MathPrint™, TI-30XS MultiView™ och TI-30XB MultiView™ och gör det möjligt för läraren att med hjälp av en video-projektor, projecera en interaktiv bild av räknarens fönster och tangenter för hela klassen samtidigt.

Integreras enkelt med annan teknik

Programvaran integreras enkelt med befintliga videoprojektorer och interaktiva skrivtavlor. Vid användning av en interaktiv skrivtavla kan du ändra placeringen av räknaremulatorn och verktygsfält.

Håll klassen på rätt spår

Läraren ger eleverna möjlighet att på ett tydligt och enkelt sätt följa med i undervisningen genom att exempelvis visa knapptryckningssekvenser och sedan kopiera och klistra in dessa i andra program eller arbetsblad.

Leda klassundervisning

Programvaran visar funktionsräknaren på en PC eller Mac®, och är ett idealiskt demon-strationsverktyg vid klassrumsundervisning, när man går igenom begrepp i matematik och naturvetenskap.

Ta flera skärmdumpar på ett enkelt sätt

Med funktionen Dra skärm flyttar du enkelt skärmdumpar från TI-SmartView™ till kompatibla applikationer som exempelvis Microsoft® Word.