Education Technology

Digitala resurser

Vårt mål är att stödja lärares undervisning inom MINT, samt öka den digitala kompetensen. Det gör vi bl.a genom att erbjuda användbara undervisningsmaterial inom områdena; Matematik, IT, Naturvetenskap och Teknik. Exempel på utbildningsmaterial vi erbjuder är lektioner, videoklipp och arbetsfiler som kan användas direkt i handenheten eller i programvaran, och vilka är integrerade i ämnesplanerna. Här finns även exempel för programmering. Alla exempel kan laddas ner och användas kostnadsfritt.

Matematik

Digitala arbetsfiler där flertalet övningar passar in i de nya ämnesplanerna.  Här finns även videoklipp och programfiler som kan användas tillsammans med eleverna.

Mer information

IT

Här hittar du programmeringsexempel, som kan samverka med flera ämnen, som stöd till lektionen.

Mer information

Naturvetenskap

Arbetsexempel och labbar inom fysik, kemi och biologi.

Mer information

Teknik

Exempel där olika ämnen samverkar, såsom matematik, programmering och robotik.

Mer information

STEM projekt

Projektexempel

Här finner du ett antal större STEM-projekt som du och dina elever kan arbeta med under flera lektioner.

Ritverktyg

Rita med symboler

Genom att ladda ner dessa ritapplikationsfiler får du möjligheten att rita symboler i fysik, kemi och matematik.

Fördelarna med Texas Instruments inom MINT-undervisningen.

Introduktionsvideo till TI-Nspire™ CX CAS

PORTAL – DIGITALA RESURSER

Detta är en portal med undervisningsmaterial. Här kan du bl.a. söka efter en aktivitet som passar området du undervisar i. Här finns material inom samtliga MINT områden.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, och bli den första som får tips om: - Specialerbjudanden till lärare. - Övningsmaterial till din undervisning. - Kostnadsfri fortbildning, och mycket mer.

Tack för din prenumeration