Education Technology

Nedladdning

Här finns programvaror, uppdateringar, operativsystem, manualer, applikationer och material som kan laddas ner.

Överblick

Programvara, OS & Apps

Här är samtliga filer för program, operativsystem och applikationer samlade.

Mer information

Manualer/bruksanvisningar

Dessa handböcker kan laddas ner digitalt

Mer information

Portal – Digitala resurser

Detta är en portal med undervisningsmaterial. Här kan du bl.a. söka efter en aktivitet som passar området du undervisar i. Här finns material inom samtliga MINT områden.

Mer information

TI-Nspire™ Teknologi

TI-Nspire™ CX CAS elevprogramvara

Ladda ner den senaste symbolhanterande versionen av elevprogramvaran

Mer information

TI-Nspire™ CX Premium lärarprogramvara

Ladda ner den senaste programversionen av lärarprogramvaran.

Mer information

TI-Nspire™ CX CAS OS & elevprogramvara

Ladda ner den senaste versionen av OS till handenheten eller datorprogramvaran.

Mer information

TI-84 Plus Fam.

Allt till din TI-84 Plus CE-T

Ladda ner det senaste OS och program till grafräknaren TI-84 Plus CE-T

Mer information

Allt till din TI-84 Plus

Ladda ner det senaste OS och program till grafräknaren TI-84 Plus

Mer information

TI-Connect™ CE Programvara

Kommunikationsprogramvara som kan användas tillsammans med TI-84 Plus familjen.

Mer information