Education Technology

Grafräknaren TI‑84 Plus CE-T Python Edition

En tunn och modern grafräknare, med skarp och tydlig färgskärm och uppladdningsbart batteri.
Denna nya modell erbjuder även Python som programmeringsspråk!

Finns för leverans vid skolstarten 2020!

Huvudfunktioner:

  • Högupplöst färgskärm som är bakgrundsbelyst
  • Uppladdningsbart TI-batteri
  • Välbekanta funktioner från TI-84 Plus 
  • Importera och använd bilder
  • Provläges funktion
  • Adderad med programmeringsspråket Python

Optimal färgskärm

Visualisera begrepp tydligt och skapa snabbare och starkare samband mellan ekvationer, data och grafer i färg.

  • Extra bra läsbarhet tack vare den bakgrundsbelysta skärmen
  • Färgskärm som gör det enklare att särskilja olika grafer, plottningar och objekt
  • Rutnät i grafer ger större tydlighet och lättare avläsning

Python

Programmeringsspråket Python är integrerat, vilket känns bekant av många och gör det enkelt att användas inom matematik, naturvetenskap och teknik

Editor

Menyerna använder sig av inmatningsmarkörer som hjälper användaren med enkla syntaxalternativ, och erbjuder ett urval av tillgängliga funktioner

Shell

Med bara en knapptryckning ser du direkt resultatet och processen. Denna funktion kan aktiveras och användas när som helst i redigeraren.

Scripthanterare

Skripthanteraren ger en översikt av de Python-skriptfiler som finns lagrade i grafräknaren. Från detta läge kan du skapa nya skript, eller redigera och köra skript

"Det fantastiska med Python är att du kan visa eleverna olika tillämpningar i matematik. Fibonacci-serien, till exempel, finns överallt i naturen. Du kan dra slutsatser om detta, men det är mycket mer intressant att se det på riktigt. Kombinationen programmering, matematik och se något hända i verkligheten gör detta till ett kraftfullt verktyg för att motivera eleverna.”

Frank van den Berg, matematiklärare

STEM

Med TI-84 Plus CE-T Python Edition kan eleverna skriva kod och köra experiment med programmeringsverktyget TI-Innovator™ Hub och robotbilen TI-Innovator™ Rover. Perfekt att använda för olika STEM-projekt!

Några av fördelar:
Speciellt lämplig för projekt som integrerar flera ämnen med varandra
Optimalt anpassat för nuvarande läroplan
Ser direkt verkan och resultat av vad som programmeras
Entusiasmerande då man lyckas få fordonet åka enligt plan

Resurser

Aktiviteter

Ämnesspecifika lektioner och digitala material som hjälper eleverna att få förståelse för matematiska och naturveten-skapliga begrepp. Aktiviteter som är skrivna för TI-84 Plus och TI-84 Plus CE-T.

Fortbildning för lärare

I över tjugo år har lärare i matematik och naturvetenskap vänt sig till organisationen T³ (Teachers Teaching with Technology) för att få hjälp med forskningsbaserad professionell fortbildning. T³ består av yrkesverksamma lärare med stor undervisningserfarenhet och med lång erfarenhet av pedagogisk användning av teknik i klassrummet. Det borgar för hög kvalitet på kurserna. T³ erbjuder fortbildning vid lärarträffar och konferenser, på skolor eller online samt stödjer självstudier.