Education Technology

Koda med BBC micro:bit och TI grafräknare

Anslut BBC micro:bit till en handenhet och du får tillgång till ett nytt sätt att lära dina elever hur de stegvis kan lära sig att koda. Kombinationen BBC micro:bit och TI:s handenheter stimulerar fler sätt att utforska grundläggande matematiska och naturvetenskapliga begrepp. I klassrummet, hemma eller på distans var som helst.

2021 Comenius EduMedia Siegel

TI-Nspire CX II-T CAS handenhet och programvara (v 5.3) har tilldelats Comenius EduMedia Seal 2021 för utökade programmeringsmöjligheten genom anslutningen till BBC micro:bit. Comenius EduMedia Award är en av de mest prestigefyllda utmärkelserna i Europa för utbildningsteknologi och delas ut årligen av den tyska föreningen för Pedagogik, Information och Media (GPI).

Vad är BBC micro:bit?

Micro:bit är ett multifunktionellt mikrokontrollerkort utvecklat av BBC för att lära elever att programmera och upptäcka elektronikens möjligheter. Mikrokontrollern kan manövreras direkt med två knappar och har en 5x5 LED-matris som display, som kan programmeras med fyra olika programmeringsspråk. Det multifunktionella kortet har lampor och olika sensorer. Det innebär att man exempelvis kan mäta temperatur, ljus, acceleration (vibrationer), magnetism (kompassfunktion) och använda dessa i flera applikationer.

Kombinera micro:bit med TI-teknik

Micro:bit kan anslutas till en TI-Nspire™ CX II-T eller TI-84 Plus CE-T Python Edition grafräknare. Dessa skapar ett gränssnitt i realtid mellan micro:bit och tangentbordet och skärm  på handenheten. Elever kan då programmera sina micro:bit direkt från sina grafräknare. (Tillvägagångsättet är däremot olika beroende vilken av grafräknarna du använder!)

Dessutom är Python-program enkla att kopiera och klistra in ett TI-Nspire™ CX-dokument med stardard micro:bit-syntaxen.

TI Python-modulen kan användas tillsammans med micro:bit V1 och  micro:bit V2. Den senaste versionen och har en inbyggd högtalare, mikrofon och touch-sensor.

Visa bildmönster och animationer i 5 x 5 LED-matrisen Interagera med knappar och kapacitiv touch-sensor*
Spela musik med en högtalare Kommunicera med analog och digital inmatning/utmatning
Etablera kommunikation mellan två grafräknare via micro:bits radiofunktioner Interagera med externa sensorer (med utbyggnadskort som är tillval)
Läs värdena från den inbyggda kompassen, accelerometern, temperaturgivaren och ljusnivåsensorn Anslut till NeoPixel LED-remsor

Bli ansluten i tre enkla steg

Vi har beskrivit hur du ansluter din TI-Nspire™ CX II grafräknare till din micro:bit i stegen nedan:

Ladda ner  moduler till
TI-84 Plus CE-T Python Edition

Innan du kan börja använda micro:bit tillsammans med TI-84 Plus CE-T Python Edition måste du först ladda ner grundmodulen för att hantera BBC-kortet. Därefter kan du ladda ner fler moduler om du så önskar.

Samtliga moduler till TI-84 Plus CE-T Python Edition

Mer information för att komma igång(på engelska)

Installera användarmodulen på TI-Nspire CXII-T handenhet

Detta aktiverar funktionaliteten för Python-programmering som krävs för kommunikationer med micro:bit. Efter installationen kommer micro:bit-modulen att visas längst ned i menyn "More Modules". Våra steg för steg-anvisningar om att förbereda micro:bit med  TI-Nspire CX™ II-handenheten ingår i den nedladdningsbara .zip-filen. Dessa filer innehåller "runtime" hex-fil och en användarmodul, .tns-fil.(engelska).

Ladda ner filer till TI-Nspire™ CX II-T

Kopiera "runtime" hex-filen till din micro:bit

Anslut micro:bit till datorn och dra och släpp hex-filen till katalogen micro:bit. När det är gjort visas en Texas logga på LED-ljusdisplayen.

Ansluta grafräknaren till BBC micro:bit:

Använd en USB-kabel, mini-A till mikro-B (säljs separat)

Du kan också använda programvaran TI-Nspire™ CX och länka den via USB typ-A till mikro-B-kabel.

Se F&Q-listan för mer information om använding och funktionalitet.