Education Technology

TI-30X Pro MathPrint™ funktionsräknare

En avancerad, fyrradig funktionsräknare med högupplöst display med förbättrad läsbarhet. Räknaren erbjuder matematikfunktioner på avancerad nivå. Passar bra som ett komplement till programvara och datoranvändning. Denna modell erbjuder några funktionsförbättringar så som att analysera två funktioner istället för en i funktionstabellen.

Återförsäljare

Huvudfunktioner

 • Fyrradig display
 • En- och tvåvariabelstatistik
 • MultiView™ kan visa flera beräkningar samtidigt på skärmen.
 • Välj grader/radianer, flytande/fast som sifferformatlägen
 • Välj mellan tre numeriska ”solvers”: ekvation, polynom och linjära ekvationssystem
 • Visar definierade funktioner i tabellform
 • Beräknar numeriska derivator och integraler för reella funktioner.
 • Utför vektor- och matrisberäkning med ett särskilt inmatningsfönster.
 • Ett brett urval av regressionsmodeller, nu finns även regressionsmodellen för exponentiella funktioner (e ^ x).
 • Konstant-minne, efter att räknaren har stängts av och slås på igen, finns alla inmatningar kvar i minnet.

Se flera beräkningar samtidigt

Jämför resultat och utforska mönster direkt på MultiViews™ skärm som stödjer upp till fyra rader.

Matematiknotation precis som i läroboken

Se matematiska uttryck, symboler och staplade bråk precis som de ser ut i läroböckerna utan att behöva anpassa till en teknisk syntax. Gör att det går snabbt att komma åt funktioner som används ofta.

Inbyggda ”solvers”

Intuitiva prompter gör det enkelt att numeriskt lösa ekvationer, polynom och linjära ekvationssystem.

Utforska (x, y) värdetabell

Eleverna kan enkelt utforska en (x,y) värdetabell för en viss funktion, antingen automatiskt eller genom att ange specifika x-värden.

Användarvänlig lägesmeny

Menyn är utformad för att det ska vara lätt och intuitivt att komma åt kommandon, välja grader/radianer, flytande/fast, Classic/MathPrint™ eller andra sifferformat.

Specifikationer

Inbyggda funktioner

 • Ta fram och redigera tidigare inmatningar med ett rullningsbart fönster
 • Klistra in in- eller utmatningar i nya beräkningar
 • MathPrint™ inmatnings- och utmatningsläge för visning av beräkningar i matematisk notation, inklusive svar med , kvadratrötter och bråk
 • Tre numeriska ”solvers”: ekvation, polynom och linjära ekvationssystem
 • Numeriska derivator och integraler för reella funktioner.
 • Vektorer och matriser
 • Symbolisk notation för π
 • Tangent för att växla svarstyp mellan exakt och närmevärde
 • Staplade bråk och olika bråkfunktioner
 • Bråk-/decimal-/procent-omvandlingar
 • Växling mellan oegentliga bråk och blandade tal
 • Automatisk förenkling av bråk
 • Slumpgenerator för vanliga slumptal och slumptal i heltalsform
 • Centralt placerad MODEMENY för att välja inställningar för räknarens läge
 • Menyinställningar
 • Funktionerna nås direkt via tangenter eller via rullgardinsmenyer
 • Negationstangent
 • Operatorsfunktion med en konstant
 • Kombinationer och permutationer
 • Trigonometri
 • Hyperboliska funktioner
 • Logaritmer och antilogaritmer
 • Konverterar vinklar från grader till radianer till gon
 • %, x², ¹/x, yˆx, π, x!
 • Fast decimalkapacitet
 • Funktionstabell (x, y) med automatisk och manuell inmatning av x-värde
 • Enkel data-/listredigerare med tre listor
 • Listformler
 • En- och tvåvariabelstatistik med permanent lagring av variabelinmatning
 • EOS: (Ekvationsoperativsystem)
 • Nio fysikaliska konstanter
 • Arton omvandlingar mellan metriska och engelska mått
 • Upp till åtta vilande operationer
 • Upp till 23 parentesnivåer
 • Återställningsfunktion vid felnedstängning
 • Automatisk avstängning
 • Enkel återställning av räknaren med två tangenttryckningar eller via meny för provtillfällen
 • Sju minnesvariabler (x,y,z,t,a,b,c)
 • Grundpotensform  och teknisk notation

Hårdvara

 • Lättläslig LCD-display med fyra rader om 16 tecken.
 • Batteridriven med solcellshjälp för att öka batteriets livslängd
 • Automatisk avstängning
 • Hårdplast, färgkodade tangenter
 • Halkfria gummifötter
 • Stöttåligt skal med snabbreferenskort
 • Hårt skyddsfodral som klickas fast

Support

Ta hjälp av tillgängliga tillbehör vid användning av funktionsräknaren TI-30X Pro MathPrint™

TI-SmartView™ Emulator programvara för MathPrint™ funktionsräknare

Den här enkla programvaran kompletterar funktionsräknaren TI-30X Pro MathPrint™ och gör det möjligt för läraren att projicera en bild av räknarens skärm för hela klassen. Det är ett perfekt demonstrationverktyg för klassrumsundervisning i matematik.