Education Technology

Supportcenter

Hur kan vi hjälpa dig idag?

"93% av våra kunder är nöjda med vår kundserivce."
Källa: online-undersökning som genomfördes under perioden 1 januari till 31 januari 2016 av ICON Commucation centers s.r.o. 1 674 kunder deltog i undersökningen.