Education Technology

Supportcenter

Hur kan vi hjälpa dig idag?

"94% av våra kunder är nöjda med vår kundserivce."
Källa: online-undersökning som genomfördes under perioden 1 januari till 31 januari 2018 av ICON Commucation centers s.r.o. 719 kunder deltog i undersökningen.