Education Technology

Få ut det mesta av din TI-Nspire™-teknologi

Genom att använda den senaste versionen av operativsystemet, ser du till att du och dina elever får tillgång till de senaste funktionerna.

För att ta reda på vilket operativsystem som är rätt för din teknologi, ber vi dig svara på några frågor.

  1. Vilken handenhet av TI™-Nspire använder du?

    (Anvisning till lärare: Välj samtliga modeller av de TI-Nspire™ handenheter som används i ditt klassrum.)

  2. Vilken TI-Nspire™ programvara använder du?

  3. Använder du TI-Innovator™ Hub