Education Technology

TI-SmartView™ CE-T Emulatorprogramvara

Den här lättanvända programvaran simulerar grafräknarfamiljen TI-84 Plus CE-T Python Edition och gör det möjligt för läraren att projicera en interaktiv bild av räknarens skärm och tangentbord för hela klassen.

TI-SmartView™ CE-T programvara visar grafräknare TI-84 Plus CE-T Python Edition på en PC eller Mac®, vilket gör den till ett idealiskt demonstrationsverktyg vid klassrumsundervisning av matematiska och naturvetenskapliga begrepp.

Håll klassen på
rätt spar

Loggen och historiken av knapptryckningar gör det tydligt och enkelt för eleverna att följa upp uppgifterna tillsammans med läraren, vare sig de är i ett klassrummet eller online. Lärare kan även kopiera och klistra in knapptryckningar i andra applikationer för att därefter dela dessa med klassen.

Förbättra elevernas förståelese

Visar flera representationer av grafer, tabeller, ekvationer, datalistor och diagram samtidigt, allt för att hjälpa eleverna att utveckla en djupare förståelse.

Ta flera skärmdumpar på ett enkelt sätt

Men funktionen Dra skärm flyttar du enkelt skärmdumpar från TI-SmartView™ CE-T till kompatibla applikationer som Microsoft® Word.

Integrera på ett enkelt sätt med annan teknik

Progranvaran integreras enkelt med befintliga projektionssystem som erbjuder visning för hela klassen. Ändra placeringen av emulator och verktygsfält för användning tillsammans med en interaktiv skrivtavla.

Det är enkelt att visa och projicera Python programmering från din grafräknare till hela klassen via programvaran TI-SmartView™ Emulator CE-T

Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA. och andra länder. Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör dess ägare.