Education Technology

TI-Nspire™ CAS App för iPad®

Texas Instruments, den främsta rekommenderade leverantören av pedagogiska grafräknare, erbjuder nu den mest kraftfulla allt-i-ett Computer Algebra System (CAS)-appen som innehåller all den matematik som beskrivs i kurs- och ämnesplaner på gymnasiet.

product-ipad-cas-hero-btn

Öppna nya vägar för förståelse

Nya och snabbare interaktiva funktioner motiverar elever att se och interagera med matematik och naturvetenskap på ett djupare plan:

Animerad plottning av en bana
Visualisera funktionella, parametriska och polära grafer medan de ritas i realtid

Dynamiska koefficientvärden
Utforska sambandet mellan dynamiska koefficienter i ekvationer och grafer

Punkter efter koordinater
Snabbt skapa dynamiska punkter definierade av koordinater, reglage eller uttryck

Kryssmarkera märken
Märk axelskalor för att skapa visuellt sammanhang som underlättar förståelsen

Förutom dessa nya funktioner innehåller förbättringarna av TI-Nspire™ CX II CAS handenhet även:

deSolve-wizard

Minimera syntaxfel när du löser differentialekvationer

Med appen, som är byggd på plattformen bakom den innovativa TI-Nspire™-teknologin, erbjuder TI-Nspire™ CAS App för iPad en allt-i-ett funktionalitet som ger tillförlitliga beräknings- och analysverktyg och funktioner. Några exempel:

CAS-funktionalitet

Beräknar exakta värden med kraftfull CAS-funktionalitet. Du kan allså utföra både symboliska och vanliga numeriska beräkningar.

Räknare
Gör beräkningar med korrekt matematisk notation.
Listor och kalkylblad
Kombinera kalkylbladsfunktioner med matematiska funktioner.
Grafer
Skapa diagram, utforska och animera funktioner, ekvationer och olikheter.
Data & statistik
Dynamiska grafer och interaktiv analys av data.
Geometri
Konstruera och utforska geometriska figurer och egenskaper dynamiskt.
Anteckningar
Skapa interaktiva aktiviteter, dokument eller rapporter.

SNABBA UPP INLÄRNINGSPROCESSEN

Genom att erbjuda ett konkret, kraftigt visuellt förhållningssätt till lärande förändrar TI-Nspire CAS-appen för iPad hur eleverna upplever matematik och ger dem en djupare begreppsförståelse genom att erbjuda:
gen-product-icon-multiple-reps Olika representationer som gör att eleverna kan visualisera sambanden mellan algebraiska, grafiska, geometriska, numeriska och skriftliga former problem.
gen-product-icon-dynamiclinking Dynamisk länkning mellan de olika representationerna gör att eleverna kan interagera direkt med matematiken genom att på en skärm se hur manipulering av en representation av problemet samtidigt ändrar alla de andra.

ANGE UTTRYCK MED KORREKTA MATEMATISKA BEGREPP

Det unika interaktiva tangentbordet erbjuder olika matematiska mallar så att eleverna enkelt kan mata in värden och se de korrekta uttryck som de anges i läroböckerna och på skrivtavlan.

SKAPA SAMMANHANG MED VERKLIGHETEN

Gör matematiken mer meningsfull genom att importera bilder från iPad-kameran eller dess bildbibliotek och där grafer och andra matematiska objekt läggs ovanpå bilderna för att illustrera abstrakta matematiska principer i verkligheten.

ALLT DITT ARBETE I DIN iPad, NÄR DU ÄR PÅ SPRÅNG.

SKAPA klassuppgifter och läxor kompletterat med dynamiskt länkade anvisningar och instruktioner.


DELA arbetet med e-post, iTunes samt Dropbox för obegränsad portabilitet.


SPARA arbete lika enkelt som man sparar dokument på en dator.

EN KOMPLETT INLÄRNINGSRESURS

Texas Instruments har engagerat sig i ett omfattande utvecklingsarbee om hur elever får framgång i matematik genom att tillhandahålla avancerade verktyg för lärande som har utformats i samarbete med ledande pedagoger och forskare.

Förutom banbrytande teknologi i klassrumsundervisningen tillhandahåller TI även fortbildning för lärare samt kostnadsfria aktiviteter och med innehåll anpassat efter kurs- och ämnesplaner.

Fortbildning med webseminarier, workshops och konferenser med (T3) Teachers Teaching with Technology™ ger praktiska, beprövade strategier, insikter och metoder för framgång i klassrummet.

TI-Nspires klassrumsaktiviteter inkluderar kursmaterial som är anpassat för TI-Nspires app till iPad.

TI-Nspires naturvetenskapliga simuleringar till TI-Nspires app till iPad kan laddas ner kostnadsfritt.

* iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som är registrerat i USA och andra länder.