Education Technology

TI-Nspire™ CAS - app för iPad® - Specifikationer

Inbyggda funktioner möjliggör:

 • TI-Nspire-dokument (.tns-filer)
  • Spara och granska ditt arbete, samt redigera och spara TI-Nspire-dokument (.tns-filer)
  • Filer kompatibla med TI-Nspire™-programvara och TI-Nspire™-handenheter
  • Share using built-in e-mail and Dropbox functionality
 • Användande av bilder (jpeg, jpg, bmp och png) som kan täckas med grafiska element
 • Utforskande av matematiska uttryck i symbolisk form, upptäckande av mönster och förståelse av matematiken bakom formlerna.
 • Visualisering av flera representationer av samma problem - algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk och skriftlig.
 • Länkade representationer där ändringar hos en omedelbart uppdaterar övriga och visar på viktiga kopplingar utan att man behöver byta skärm. Exempelvis kan en plottad funktion flyttas för att se effekten på motsvarande ekvation och datalista.
 • Plottning av kägelsnitt (andragradskurvor), kurvor i parameterform, polärform, talföljder, 3D-grafer och naturligtvis funktionsplottning
 • Flera grafiska funktioner kan definieras, sparas, plottas och analyseras samtidigt
 • Användardefinierade listnamn
 • 11 interaktiva zoomfunktioner
 • Numeriska representationer i tabellform för alla graftyper
 • Interaktiv analys av funktionsvärden, rötter, maxima, minima, integraler och derivator.
 • 6 olika graftstilar samt 15 färger att välja bland för att skilja de uppritade grafer åt
 • Matrisberäkningar inverser, determinant, transponering, utökad matris, reducerad trappstegsform och grundläggande radoperationer. Konvertering av matriser till listor och vice versa. Beräkningar av egenvärden och egenvektorer
 • Listbaserad statistisk, en- och tvåvariabelanalys. Inkluderar regressionsmodeller i logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell, potens-, kvadratisk, kubisk och fjärdegradsform.
 • 3 statistiska plottningsdefinitioner för spridningsdiagram, XY-linjediagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram samt normalfördelningsplot.
 • Avancerad statistisk analys, som inkluderar 10 olika hypotestester, 7 -konfidensintervallfunktioner och envägs variansanalys (ANOVA).
 • 18 sannolikhetsfördelningar som inkluderar normalfördelning, Student-t, Chi-, binomial- och Poissonfördelning.

Systemkrav

 • Kompatibel med iPad®
 • Kräver iPadOS® 16.6 eller senare
 • tillgänglig lagringskapacitet krävs: 100 MB
 • anslutning : WiFi, GSM, LTE

Support