Education Technology

Ritverktyg för fysik, matematik och kemi

TI-Nspire™ Widgets är specialapplikationer designade för speciella behov. Dessa applikationer gör det enkelt att rita illustrativa bilder för digitala anteckningar. Det går att rita efter olika teman, samt utifrån kortkommandon, vilket gör verktyget enkelt att använda. Exempelvis, tryck på F för att rita en kraftvektor, R för motstånd, α genom att skriva alfa, T för textfält osv. 


Video

Denna video ger dig en kort beskrivning om fördelarna med TI-Nspire™ CX CAS programvara och dessa widgets.
Widget - Rita i fysik

Menyn erbjuder en portfolio av funktioner, vilka är lätta att finna då de är kategoriserade efter ämnesområden.

Med pil höger/vänster kan du ändra på utseendet av objektet (streckad/ heldragen linje/färger…)

Videoklipp som visar exempel gjorda med Widget för fysik:

Installation - Grundfunktioner

Installation:

 • Widgets är TI-Nspire™-filer, och vanliga dokument, som aktiveras genom att filerna laddas ner till din dator och sedan öppnas från TI-Nspire™ CX programvaran. Om du dessutom sparar Widget filerna i mappen MyWidgets på din dator, kan du lägga till dessa i ett öppet dokument (finns under under "Infoga" i menyn). En uppgift kan endast innehålla en widget. Om du vill ha flera widgets i samma fil, lägger du till en ny uppgift.  

  Här sparar du filerna på din dator.
  Windows®:  Filer   -->  TI-Nspire™ CX   -->   MyWidgets
  Mac® OS X: Dokument   --> TI-Nspire™ CX  -->   MyWidgets

Grundfunktioner: 

 • Du kan lägga till objekt från menyn eller använda kortkommandot efter namnet i menyn. Till exempel R = motstånd, B = batteri ...
 • ESC eller DEL raderar det valda objektet
 • TAB speglar / roterar det valda objektet
 • ENTER kopierar det valda objektet
 • PIL UPP / NER för att ändra objektstil eller typ, om det finns tillgängligt
  Det valda objektet kan namnges. I menyn hittar du objektet "Specialtecken", som också visar textekvivalenterna för tecknen Ω = ohm.  

Exempel på några funktioner

Se illustration och kurva samtidigt

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.


Se exempel

Illustration och lösning

Dela skärmen och se kraftfiguren och lösningen samtidigt.

Se exempel

 

Namnge enheter

Namnge olika krafter och ange kraftens fullständiga namn i nedre hörnet av bilden genom att trycka på = efter kraftens symbol. 

 

Se exempel

Vågrörelse

Detta exempel tar hänsyn till ljusets brytning, diffraktion, interferens optik med linser, stående vågrörelse m.m.

Se exempel

Elektriskt och magnetiskt fält

Masspektrometer - Genom att kombinera funktioner som finns i menyn för elektromagnetism kan du också skapa en mer avancerad ritning.

Se exempel

Instruktioner

Allmänna funktioner för objekt:

Stödlinjer

 • I menyn finns ett val för att visa/dölja rutnät. Rutnätet kan vara till hjälp för att ställa in objekt noggrant. Rutnätet kan sedan döljas när objektet/objekten är klara. 

Textfält

 • Förutom att skriva text för objektet är det möjligt att lägga till separata textfält. Enklast gör man det genom att trycka på mellanslagstangenten. alternativt kan man välja Text i menyn.
 • Genom att trycka på mellanslagstangenten samtidigt som musen befinner sig i lämplig position flyttas textinmatningsrutan direkt till den valda positionen. Om rutnät är PÅ kan textens position finjusteras.
 • När TAB-tangenten trycks ner samtidigt som textfältet väljs, lägger det en mängd olika pilar till texten, vilket t.ex. kan indikera strömriktning i en elektrisk krets. 

Linjer/Pilar

 • Med höger musknapp kan du snabbt rita pilar som pekar på objekt, till exempel på ledare i elektriska kretsar. Från Form-menyn kan du också välja fritt rörlig linje.

Skapa och namnge vektorer i figurer

 • Beteckningen på vektorer (och vektorfält) markeras automatiskt med en vektorsymbol och tecknen som skrivs in efter beteckningen blir nedsänkta, t.ex.
 • Vektorn kan också namnges med en bredare identifierare = efter tecknet, när namnen aggregeras på vänsterkanten av listningen.
  Trycker man = först och sedan kraftens namn så hamnar namnet i vänstra nedre hörnet och staplas uppåt

Kopplingsschema

Rita tallinjer och sätta ut beteckningar

Rita tabeller för teckenstudium

Polynomdivision med trappa

Widget - Rita i kemi

Meny för kemi-applikation

Med hjälp av denna tillämpning kan du rita ett flertal symboler i kemi. Du kan exempelvis rita strukturformler och ytterligare tilläggsbeteckningar. Det finns även ett flertal olika former och symboler av laborationsutrustning och mycket mer.

 

Exempel på vad som finns att tillgå i denna widget

Laborationsutrustning


Strukturella formlerMarkering av automatiska orbitaler

Widget - Rita i matematik

Denna widget "rita i matematik" är den senaste i raden av ritapplikationer och är den första versionen. Med det vill vi säga att den är under pågående utveckling och vi tar tacksamt emot dina synpunkter eller önskemål om dess funktioner. Skicka isåfall ett epost meddelande och skriv på engelska.
Skicka epost, klicka här

Menyn erbjuder en portfolio av funktioner, vilka är lätta att finna då de är kategoriserade efter ämnesområden.

Exempel på funktioner

Illustrera bråk

Geometriska mönster

Vektorer

Roterande kropp

Numberiska integrationsmetoderFlödesschema funktioner