Education Technology

Ritverktyg för fysik, matematik och kemi

Dessa TI-Nspire™ CX CAS – Applikationer gör det enkelt att rita illustrativa bilder för digitala anteckningar. Det går att rita efter olika teman, samt utifrån kortkommandon, vilket gör verktyget enkelt att använda. Exempelvis, tryck på F för att rita en kraftvektor, R för motstånd, α genom att skriva alfa, T för textfält osv.

 

App - Meny

Menyn erbjuder en portfolio av funktioner, vilka är lätta att finna då de är kategoriserade efter ämnesområden.

Du kan även lägga till objekt från menyn eller använda genvägsknappen bakom namnet i menyn, t.ex. R = motstånd, B = batteri .osv.

ESC tar bort det valda objektet
TAB speglar det valda objektet
ENTER kopierar det valda objektet
PIL SHIFT ändrar objektstil om stilalternativ är tillgängliga

Med pil höger/vänster kan du ändra på utseendet av objektet (streckad/heldragen linje/färger…)

'Det valda objektet kan namnges. Menyn innehåller specialtecken, t.ex. Ω för resistans.

Videoklipp exempel:

Funktioner

Se illustration och kurva samtidigt

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.


Se exempel

Se illustration och lösning

Dela skärmen och se kraftfiguren och lösningen samtidigt.

Se exempel

 

Namnge enheter

Namnge olika krafter och ange kraftens fullständiga namn i nedre hörnet av bilden genom att trycka på = efter kraftens symbol. 

 

Se exempel

Exempel

Vågrörelse

Detta exempel tar hänsyn till ljusets brytning, diffraktion, interferens, optik med linser och speglar, stående vågrörelse m.m.

Se exempel

Elektriskt och magnetiskt fält

Masspektrometer - Genom att kombinera funktioner som finns i menyn för elektromagnetism kan du också skapa en mer avancerad ritning.

Se exempel

Instruktioner

Allmänna funktioner för objekt:

Stödlinjer

  • I menyn finns ett val för att visa/dölja rutnät. Rutnätet kan vara till hjälp för att ställa in objekt noggrant. Rutnätet kan sedan döljas när objektet/objekten är klara. 

Textfält

  • Förutom att skriva text för objektet är det möjligt att lägga till separata textfält. Enklast gör man det genom att trycka på mellanslagstangenten. alternativt kan man välja Text i menyn.
  • Genom att trycka på mellanslagstangenten samtidigt som musen befinner sig i lämplig position flyttas textinmatningsrutan direkt till den valda positionen. Om rutnät är PÅ kan textens position finjusteras.
  • När TAB-tangenten trycks ner samtidigt som textfältet väljs, lägger det en mängd olika pilar till texten, vilket t.ex. kan indikera strömriktning i en elektrisk krets. 

Linjer/Pilar

  • Med höger musknapp kan du snabbt rita pilar som pekar på objekt, till exempel på ledare i elektriska kretsar. Från Form-menyn kan du också välja fritt rörlig linje.

Skapa och namnge vektorer i figurer

  • Beteckningen på vektorer (och vektorfält) markeras automatiskt med en vektorsymbol och tecknen som skrivs in efter beteckningen blir nedsänkta, t.ex.
  • Vektorn kan också namnges med en bredare identifierare = efter tecknet, när namnen aggregeras på vänsterkanten av listningen.
    Trycker man = först och sedan kraftens namn så hamnar namnet i vänstra nedre hörnet och staplas uppåt

Kopplingsschema

Rita tallinjer och sätta ut beteckningar

Rita tabeller för teckenstudium

Polynomdivision med trappa

Meny för kemi-applikation

Med hjälp av denna tillämpning kan du rita ett flertal symboler i kemi.
Du kan exempelvis rita strukturformler och ytterligare tilläggsbeteckningar. Det finns även ett flertal olika former och symboler av laborationsutrustning och mycket mer.

 

Exempel

Bilden här bredvid visar exempel på vad man kan göra med denna applikation. Den senaste versionen 3.0 publicerades i mars 2019.
Prova!