Education Technology

Widgets för fysik, kemi och matematik 

Med TI-Nspire™ -widgets kan du skapa matematiska och naturvetenskapliga illustrationer. Konstruera kemiska strukturformler, vektordiagram och elektriska diagram plus visualisera bråk, geometriska egenskaper och numeriska integrationsmetoder. Dessa widgets är lätta att använda. Via menyer kan du enkelt lägga till olika komponenter per tema. Du kan använda kortkommandon som snabbar upp processen att skapa en illustration: t.ex. F för att rita en kraftvektor, R för ett motstånd, V för en vektor och T för att skriva text osv.

Video

Denna video visar några av fördelarna med TI-Nspire™ CX CAS programvara och dessa widgets.

Visualisera fysiska begrepp och egenskaper

Widget för fysik

Denna widget gör det möjligt att skapa illustrationer i TI-Nspire™ CX, så som ex. kraftdiagram, elektriska kretsar, energidiagram mm.
Dessa illustrationer tillsammans med data och beräkningar, kompletterar problemlösning i fysik.
Här brevid visas ett exempel på menyn som erbjuder en portfolio av funktioner, vilka är lätta att finna då de är kategoriserade efter ämnesområden.

Videoklipp som visar exempel med Widget för fysik:

Exempel på några funktioner

Se illustration och kurva samtidigt

Elkretsen och potentialkurvan i samma bild.


Se exempel

Illustration och lösning

Dela skärmen och se kraftfiguren och lösningen samtidigt.

Se exempel

 

Namnge enheter

Namnge olika krafter och ange kraftens fullständiga namn i nedre hörnet av bilden genom att trycka på = efter kraftens symbol. 

 

Se exempel

Elektriskt och magnetiskt fält

Masspektrometer - Genom att kombinera funktioner som finns i menyn för elektromagnetism kan du också skapa en mer avancerad ritning.

Se exempel

Vågrörelse

Detta exempel tar hänsyn till ljusets brytning, diffraktion, interferens optik med linser, stående vågrörelse m.m.

Se exempel

Installation - Grundfunktioner

Installation:

 • Widgets är TI-Nspire™ CX-filer, som du lagrar på din dator.. Du kan sedan öppna dem från TI-Nspire™ CX programvaran. Om du dessutom sparar Widget filerna i mappen MyWidgets på din dator, kan du lägga till dem i ett öppet dokument (finns under "Infoga" i menyn). En sida kan endast innehålla en widget. Om du vill ha flera widgets i samma dokumnet, lägger du till en ny sida.  

  Här sparar du filerna på din dator.
  Windows®:  Filer   -->  TI-Nspire™ CX   -->   MyWidgets
  Mac® OS X: Dokument   --> TI-Nspire™ CX  -->   MyWidgets

Funktioner som är gemensamma för alla tre widgets: 

 • Du kan lägga till objekt från menyn eller använda kortkommandot efter namnet i menyn. Till exempel R = motstånd, B = batteri ...
 • ESC eller DEL raderar det valda objektet
 • TAB speglar / roterar det valda objektet
 • ENTER kopierar det valda objektet
 • PIL UPP / NER för att ändra objektstil eller typ, om det finns tillgängligt
  Det valda objektet kan namnges. I menyn hittar du objektet "Specialtecken", som också visar textekvivalenterna för tecknen Ω = ohm.  

Allmänna funktioner

Rutnät

 • I menyn finns ett val för att visa/dölja rutnät. Rutnätet kan vara till hjälp för att placera objekt exakt. Rutnätet kan valfritt döljas när objektet/objekten är klara. 

Text

 • Förutom att skriva text för objektet är det möjligt att lägga till separata textfält.  Det enklaste sättet att göra det är att trycka på mellanslagstangenten, alternativt kan man välja "Text" i menyn.
 • Genom att trycka på mellanslagstangenten samtidigt som musen är i rätt position flyttas textinmatningsrutan direkt till den valda positionen. Om rutnät är PÅ kan textens position finjusteras.
 • Om du trycker på TAB-tangenten samtidigt som textfältet väljs, läggs olika pilar till texten, som t.ex. kan indikera strömriktning i en elektrisk krets. 

Linjer och pilar

 • Med höger musknapp kan du snabbt rita pilar som pekar på eller förbi objekt, till exempel på ledare i elektriska kretsar. Från Form-menyn kan du också välja fritt rörlig former.

Visualisera kemiska begrepp och egenskaper

Widget för kemi

Med hjälp av denna tillämpning kan du konstruera olika strukturformler i kemin och visualisera laborationsutrustning. 

Exempel på vad som finns att tillgå i denna widget

Laborationsutrustning


Strukturella formlerMarkering av automatiska orbitaler

Installation - Grundfunktioner

Installation:

 • Widgets är TI-Nspire™ CX-filer, som du lagrar på din dator.. Du kan sedan öppna dem från TI-Nspire™ CX programvaran. Om du dessutom sparar Widget filerna i mappen MyWidgets på din dator, kan du lägga till dem i ett öppet dokument (finns under "Infoga" i menyn). En sida kan endast innehålla en widget. Om du vill ha flera widgets i samma dokumnet, lägger du till en ny sida.  

  Här sparar du filerna på din dator.
  Windows®:  Filer   -->  TI-Nspire™ CX   -->   MyWidgets
  Mac® OS X: Dokument   --> TI-Nspire™ CX  -->   MyWidgets

Funktioner som är gemensamma för alla tre widgets: 

 • Du kan lägga till objekt från menyn eller använda kortkommandot efter namnet i menyn. Till exempel R = motstånd, B = batteri ...
 • ESC eller DEL raderar det valda objektet
 • TAB speglar / roterar det valda objektet
 • ENTER kopierar det valda objektet
 • PIL UPP / NER för att ändra objektstil eller typ, om det finns tillgängligt
  Det valda objektet kan namnges. I menyn hittar du objektet "Specialtecken", som också visar textekvivalenterna för tecknen Ω = ohm.  

Allmänna funktioner

Rutnät

 • I menyn finns ett val för att visa/dölja rutnät. Rutnätet kan vara till hjälp för att placera objekt exakt. Rutnätet kan valfritt döljas när objektet/objekten är klara. 

Text

 • Förutom att skriva text för objektet är det möjligt att lägga till separata textfält.  Det enklaste sättet att göra det är att trycka på mellanslagstangenten, alternativt kan man välja "Text" i menyn.
 • Genom att trycka på mellanslagstangenten samtidigt som musen är i rätt position flyttas textinmatningsrutan direkt till den valda positionen. Om rutnät är PÅ kan textens position finjusteras.
 • Om du trycker på TAB-tangenten samtidigt som textfältet väljs, läggs olika pilar till texten, som t.ex. kan indikera strömriktning i en elektrisk krets. 

Linjer och pilar

 • Med höger musknapp kan du snabbt rita pilar som pekar på eller förbi objekt, till exempel på ledare i elektriska kretsar. Från Form-menyn kan du också välja fritt rörlig former.

Visualisera matematiska begrepp och egenskaper

Widget för matematik

Med denna widget kan du skapa och lägga till olika illustrationer i matematik. Menyn erbjuder en mängd olika funktioner, vilka är lätta att finna då de är klassificeras efter ämnesområden.

Exempel på funktioner

Illustrera bråk

Geometriska mönster

Vektorer

Roterande kropp

Numberiska integrationsmetoderEnhetscirkel

Installation - Grundfunktioner

Installation:

 • Widgets är TI-Nspire™ CX-filer, som du lagrar på din dator.. Du kan sedan öppna dem från TI-Nspire™ CX programvaran. Om du dessutom sparar Widget filerna i mappen MyWidgets på din dator, kan du lägga till dem i ett öppet dokument (finns under "Infoga" i menyn). En sida kan endast innehålla en widget. Om du vill ha flera widgets i samma dokumnet, lägger du till en ny sida.  

  Här sparar du filerna på din dator.
  Windows®:  Filer   -->  TI-Nspire™ CX   -->   MyWidgets
  Mac® OS X: Dokument   --> TI-Nspire™ CX  -->   MyWidgets

Funktioner som är gemensamma för alla tre widgets: 

 • Du kan lägga till objekt från menyn eller använda kortkommandot efter namnet i menyn. Till exempel R = motstånd, B = batteri ...
 • ESC eller DEL raderar det valda objektet
 • TAB speglar / roterar det valda objektet
 • ENTER kopierar det valda objektet
 • PIL UPP / NER för att ändra objektstil eller typ, om det finns tillgängligt
  Det valda objektet kan namnges. I menyn hittar du objektet "Specialtecken", som också visar textekvivalenterna för tecknen Ω = ohm.  

Allmänna funktioner

Rutnät

 • I menyn finns ett val för att visa/dölja rutnät. Rutnätet kan vara till hjälp för att placera objekt exakt. Rutnätet kan valfritt döljas när objektet/objekten är klara. 

Text

 • Förutom att skriva text för objektet är det möjligt att lägga till separata textfält.  Det enklaste sättet att göra det är att trycka på mellanslagstangenten, alternativt kan man välja "Text" i menyn.
 • Genom att trycka på mellanslagstangenten samtidigt som musen är i rätt position flyttas textinmatningsrutan direkt till den valda positionen. Om rutnät är PÅ kan textens position finjusteras.
 • Om du trycker på TAB-tangenten samtidigt som textfältet väljs, läggs olika pilar till texten, som t.ex. kan indikera strömriktning i en elektrisk krets. 

Linjer och pilar

 • Med höger musknapp kan du snabbt rita pilar som pekar på eller förbi objekt, till exempel på ledare i elektriska kretsar. Från Form-menyn kan du också välja fritt rörlig former.