Education Technology

Programvara, OS uppdateringar och applikationer

Visa
Namn Version Senaste uppdatering
Visa: Alla
TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld Operating System 6.2
TI-Nspire™ CX CAS Handheld Operating System 4.5.5
TI-Nspire™ CX CAS Elevprogramvara - Aktiveringsnyckel med 16 tecken (Windows® och Mac®) Version 6.0 6.0
TI-Nspire™ Computer Link Software (not compatible with CX II models) 3.9
Visa: Operativsystem
TI-Nspire™ CX II-T CAS Handheld Operating System 6.2
TI-Nspire™ CX CAS Handheld Operating System 4.5.5
Visa: Anslutningsprogramvara
TI-Nspire™ Computer Link Software (not compatible with CX II models) 3.9
Visa: Matematik & Vetenskapsprogramvara
TI-Nspire™ CX CAS Elevprogramvara - Aktiveringsnyckel med 16 tecken (Windows® och Mac®) Version 6.0 6.0