Education Technology

Koda med TI: TI-84 Plus Python Edition

Korta övningar som lär dig grunderna i programmering med stöd av grafräknaren TI-84 Plus Python Edition.

Välj bland olika övningar och lär dig i steg för steg grunderna i programmering med Python.

Kapitel 1: Starta de första progammeringsförsöken

Kapitel 2: Starta programmering på riktigt

Kapitel 3: Starta programmering på riktigt

Kapitel 4: Använda biblioteksmodulen ti-plotlib

Kapitel 5: Använda biblioteksmodulen ti-plotlib

Kapitel 6: Använda TI-Innovator Hub och TI-Innovator Rover

Kapitel 7: Micro:bit