Education Technology

STEM Projekt

Lägg till STEM-projekt i undervisningen, eller utmanas efter skoltid.
 
Lägg till TI STEM-projekt i ditt klassrum, efter skolan eller STEM-programmet
Texas Instruments (TI) STEM-projekt är ett idealiskt sätt att hålla barnen glada över att lära sig STEM-färdigheter under matematik- eller naturvetenskapsklasser, gymnasiet eller STEM-kvällar / program. Dessa motiverande, engagerande aktiviteter uppmuntrar samarbete med problemlösning, livlig diskussion, utforskning och upptäckt av kopplingar inom vetenskap, matematik, teknisk design och robotik.
 
Lägg till TI STEM-projekt i ditt klassrum, efter skolan eller STEM-programmet
Texas Instruments (TI) STEM-projekt är ett idealiskt sätt att hålla barnen glada över att lära sig STEM-färdigheter under matematik- eller naturvetenskapsklasser, gymnasiet eller STEM-kvällar / program. Dessa motiverande, engagerande aktiviteter uppmuntrar samarbete med problemlösning, livlig diskussion, utforskning och upptäckt av kopplingar inom vetenskap, matematik, teknisk design och robotik.
STEM-projekt är bra för att öka elevers intresse och lärande inom ämnena för matematik, IT, naturvetenskap och teknik. Här nedan presenteras projektövningar för att engagera eleverna till att genom samarbete och gemensam problemlösning upptäcka och utforska kopplingar inom STEM och robotik.

Projekt

Humörsring

Här krävs inte någon erfarenhet inom kodning. Utforska vetenskapen om färgblandning genom att studera kroppstemperaturen. Ett utmärkt första TI-Innovator STEM kodnings-projekt. Projektet omfattar variabler, loopar, villkorssatser, booleska operatorer och andra grundläggande programmeringsbegrepp.

stem-projects-car-alarm

Bilalarm för husdjur

I det här projektet ska eleverna konstruera ett bilalarm som tar hänsyn till om det finns ett djur i bilen. De ska exempelvis programmera en återkoppling- och kontroll loop. Återkoppling och kontrollslingor är viktiga för många industriella system och konsumentprodukter.


.

Projekt

stem-projects-sprinkler

Bevattningssystem

Eleverna ska utforma ett smart bevattningssystem som kan användas för att övervaka och uppmäta vatten från en regnuppsamlingscistern som ska användas för att bevattna en familjeträdgård i Zimbabwe. 

stem-projects-music

Koda musik

Programma ljud med hjälp handenhet eller programvara och den inbyggda högtalaren i
TI-Innovator™ Hub.