Education Technology

Digitala resurser i naturvetenskap

Här erbjuds ett flertal labbar i de naturvetenskapliga ämnena. I vissa av materialen ingår både elevdokument, lärarhandledning och en programfil som eleverna kan utgå ifrån och arbeta vidare med.

Zenit

Nedanstående länkar tar dig till en av våra skolåterförsäljares resurssidor för naturvetenskap.

Övrigt 

Lektionsmaterial

Här erbjuds lektionsexempel
som kan innehålla: elevmaterial, lärarhandledning, programfiler och videoklipp.

Portal - Digitala resurser

Videoklipp

Videoklipp som visar exempel
i naturvetenskap gjorda med TI-Nspire™ CX CAS programvara

YouTube

Här finns massor med material från Texas Instruments amerikanska resurssidor för naturvetenskap, fritt att använda.


Science Nspired (TI US)


Amerikanskt undervisnings-material som används från "middleschool" upp till gymnasienivå.

Motivating tomorrow´s Scientist (TI US)