Education Technology

Digitala resurser i naturvetenskap

Här erbjuds ett flertal labbar i de naturvetenskapliga ämnena. I vissa av materialen ingår både elevdokument, lärarhandledning och en programfil som eleverna kan utgå ifrån och arbeta vidare med.

Läromedelsportal 

Lektionsmaterial

Här erbjuds lektionsexempel
som kan innehålla: elevmaterial, lärarhandledning, programfiler och videoklipp.

Portal - Digitala resurser

Widgets med Lua

Dessa Appar är utvecklade med hjälp av Lua-programmering. Här presenteras appar där man kan rita symboler i fysik/matematik och kemi.

Ritverktyg

Övrigt 

Videoklipp

Videoklipp som visar exempel
i naturvetenskap gjorda med TI-Nspire™ CX CAS programvara

YouTube - TI Norden

Harmonisk svängningsrörelse

Naturvetenskap med 
TI-Nspire™ CX CAS

Här finns massor med material från Texas Instruments amerikanska resurssidor för naturvetenskap, fritt att använda.

Science Nspired (TI US)

Amerikanskt undervisnings-material som används från "middleschool" upp till gymnasienivå.

Motivating tomorrow´s Scientist (TI US)