Education Technology

Jag godkänner att min data används för marknadsföring inom följande områden.

Jag godkänner användningen av mina ovan angivna personuppgifter enligt följande: Texas Instruments Education Technology GmbH, Texas Instruments Incorporated och dotterbolagen av Texas Instruments Incorporated ("TI") kan använda ovanstående personuppgifter i marknadsföringssyfte för att

  •    informera mig via telefon, vanlig post eller e-post om TI’s produkter och tjänster,
  •    informera mig om evenemang gällande TI’s produkter och tjänster,
  •    skicka TI nyhetsbrev och broschyrer med vanlig post, eller
  •    analysera personuppgifterna för att bättre anpassa TI’s marknadsföring till mina intressen.

För dessa ändamål kan TI också överföra mina personuppgifter till underleverantörer och mina personuppgifter kan överföras och behandlas inom eller utanför EU. TI kommer att behandla mina personuppgifter i enlighet med TI’s integritetsspolicy.

Detta godkännande innebär inget krav på att köpa TI produkter eller tjänster eller att delta i TI tävlingar. Jag ger mitt samtycke frivilligt och kan när som helst återkalla detta genom att skicka ett e-postmeddelande till ti-cares.freshdesk.com/en/support/tickets/new?ticket_form=customer_support_emea_region eller genom att skicka en skriftlig begäran till: Texas Instruments Education Technology GmbH, Haggertystrasse 1, 85356 Freising, Tyskland