Education Technology
Jag godkänner att min data används för marknadsföring inom följande områden. Texas Instruments Sweden AB ("TI"), Education Technology, Kista Science Tower, S-164 51 Kista, får använda mina personuppgifter (ovan) i marknadsföringssyfte för att: - Informera mig via vanlig post eller e-post om TI´s produkter och service. - Skicka nyhetsbrev, evenemangsinbjudan och broschyrer till mig. - Kunna rikta passande marknadsföringsinsatser till mig. Jag är medveten om att jag är berättigad att delta i erbjudandet, även om jag inte godkänner användning av mina uppgifter för detta syfte. Jag är medveten om att jag när som helst kan dra tillbaka mitt samtycke genom att skicka ett e-post meddelande till ti-cares@ti.com eller genom att skicka en skriftlig begäran om detta till följande adress: Texas Instruments, EdTech, Kista Science Tower, Färögatan 33, 164 51 Kista

Privacy policy