Education Technology

Nedan finns länkar till kortare aktiviteter som ger eleverna praktisk erfarenhet av tekniska hjälpmedel, och möjlighet till att utveckla kritiskt tänkande, samt ger en djupare förståelse av begrepp inom matematik och programmering.

Koda med TI

Programmeringsövningar

Introducera dina elever för grunderna i programmering, och öka deras förståelse för matematiska begrepp, programmeringslogik och erfarenhet. Här görs programmeringsexemplen med TI-Nspire™ CX CAS och TI-84 Plus CE-T,  och även tillsammans med TI-Innovator™ Hub.

Mer information

Övrigt 

Lektionsmaterial

En resurs-portal där vi bl.a. erbjuder övningsexempel till klassrummet.

Besök portal

Videoportal

Här finns ett flertal kortare videoklipp, som visar exempel med vår teknologi.

YouTube