Education Technology

Koda med TI

Introducera eleverna i programmeringens grunder, ur en matematikers perspektiv, för att väcka deras intresse för kodning och datavetenskap.

Välj din produkt nedan