Education Technology

Koda med TI

10 minutes of code - med TI-Innovator™ Hub

Introducera eleverna i programmeringens grunder och bygg upp deras förståelse för matematiska begrepp, programmeringslogik och kodningskompetens med hjälp av TI-84 Plus CE-T eller TI-Nspire™ CX-teknologi för att styra TI-Innovator™ Hub.

Välj din produkt nedan