Education Technology

Koda med TI: TI-84 Plus CE-T & TI-Innovator™ Hub

Korta aktiviteter som ger eleverna praktisk erfarenhet med tekniska hjälpmedel, utvecklar kritiskt tänkande och fördjupar förståelsen av begrepp i matematik och programmering.

Kapitel 1: Komma igång med TI-Innovator™ Hub

Kapitel 2: For-loopar

Kapitel 3: Ljusintensitet, IF och WHILE

Kapitel 4: Få Rover att röra sig

Kapitel 5: Rover´s sensorer

Kapitel 6: Koordinater

TI Connect™ CE
Ladda ner