Education Technology

Förbered eleverna för framtidens programmeringskrav

Det populära programmeringsspråket Python kommer att integreras i TI-Nspire™ CX II-T CAS handenhet och programvara. Förbered eleverna för deras framtida karriärer inom naturvetenskap, ingenjörs- och robotteknik, och ge dem en möjlighet att lära sig programmera med Python.

Tillgänglig vid skolstarten 2020.

 

Ett enkelt sätt att lära sig att programmera

Det är enkelt att programmera med Python tillsammans med en TI-Nspire™ CX II-T CAS handenhet eller programvara. Objektorienterad programmering underlättar elevens arbete.

Editor

Menyerna använder sig av inmatningsmarkörer som hjälper användaren med enkla syntaxalternativ, och erbjuder ett urval av tillgängliga funktioner

Shell

Med bara en knapptryckning ser du direkt resultatet och processen.

Documentmodell

En speciell funktion för TI-Nspire™ -handenheter – du kan spara flera Pythonskript i en och samma fil, bläddra enkelt mellan sidorna, medan du lägger till bilder, anteckningar, diagram m.m.
TI-Nspire TI basic Screenshot

Programmering i TI Basic

Ett programmeringsspråk som är enkelt att lära ut och enkelt att lära sig för att utforska begrepp inom matematik, it, naturvetenskap och teknik.

Engagera med verklighetstrogna exempel

Att programmera med Python, TI-Innovator™ Hub och Rover, ger eleverna konkreta och verkliga STEM-exempel som kan jämföras med faktiska applikationer som används i industrin.

Läs mer om TI-Innovator™ Hub och Rover
TI-Nspire CX II CAS T callout ecosystem

Driv inlärning och prestation med stöd av integrerad teknik

Det är inte bara grafräknare, utan en komplett lösning. TI-Nspire™ CX II-T CAS - handenhet är bara en del i en plattform av STEM-verktyg för utbildning, som inkluderar programmeringsspråket Python för att förbättra elevernas problemlösning och kritiskt tänkande.

Lär dig mer om TI-Nspire™ ecosystem