Education Technology

Förbered eleverna för framtidens programmeringskrav

Det populära programmeringsspråket Python är nu integrerat i TI-Nspire™ CX II-T CAS handenhet och programvara. Det är på detta sätt en utmärkt portabel programmeringsplattform som kan integreras till lektioner i matematik-, naturvetenskaps-, teknik- eller robotik.

TI-Nspire CX II-T CAS handenhet och programvara har tilldelates Comenius EduMedia Seal 2021 för utökade programmeringsmöjligheter genom anslutning till BBC micro:bit och den nya utökade provläges funktionen. Föreningen för Pedagogik, Information och Media ”John Amoes Comenius” (GPI), har sedan 1995 årligen delat ut utmärkelser till digitala utbildningsmedier som är enastående vad gäller pedagogik, innehåll och kreativ implementering.

Ett enkelt sätt att lära sig att programmera

Det är enkelt att programmera med Python tillsammans med en TI-Nspire™ CX II-T CAS handenhet eller programvara. Objektorienterad programmering underlättar elevens arbete.

TI PlotLib

Visualisera och analysera data, upptäcka relationer och lagar med hjälp av matematiska plottning och diagram.

TI-Innovator™ Hub & Rover

Skapa intressanta STEM-projekt genom att i realtid styra mikrokontrollern finns i
TI-Innovator™ Hub, med hjälp av Python-kod.

* Denna animation fungerar som ett exempel. Den här skärmen visas inte på handenheten i det här formuläret.

Objektorienterad

Definiera matematiska objekt och undersök deras egenskaper baserat på en objektorienterad datastruktur.

Editor

Menyerna använder sig av inmatningsmarkörer som hjälper användaren med enkla syntaxalternativ, och erbjuder ett urval av tillgängliga funktioner

Shell

Med bara en knapptryckning ser du direkt resultatet och processen.

Dokumentmodell

En speciell funktion för TI-Nspire™ -handenheter – du kan spara flera Pythonskript i en och samma fil, bläddra enkelt mellan sidorna, medan du lägger till bilder, anteckningar, diagram m.m.

Anslut till BBC micro:bit

Utöka elevers dataerfarenhet med micro:bit genom att skriva och köra Python-program direkt från din TI-Nspire™ CX II-T handenhet. Interagera och lär dig mer med displayen och knappsatsen när din micro:bit är kopplad till grafräknaren.

TI-Nspire TI basic Screenshot

Programmering i TI Basic

Ett programmeringsspråk som är enkelt att lära ut och enkelt att lära sig för att utforska begrepp inom matematik, it, naturvetenskap och teknik.

Engagera med verklighetstrogna exempel

Att programmera med Python, TI-Innovator™ Hub och Rover, ger eleverna konkreta och verkliga STEM-exempel som kan jämföras med faktiska applikationer som används i industrin.

Läs mer om TI-Innovator™ Hub och Rover
TI-Nspire CX II CAS T callout ecosystem

Driv inlärning och prestation med stöd av integrerad teknik

Det är inte bara grafräknare, utan en komplett lösning. TI-Nspire™ CX II-T CAS - handenhet är bara en del i en plattform av STEM-verktyg för utbildning, som inkluderar programmeringsspråket Python för att förbättra elevernas problemlösning och kritiskt tänkande.

Lär dig mer om TI-Nspire™ ekosystem