Education Technology

TI-Nspire™ CX II-T CAS specifikation

Generellt Skärm
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Lagring
90+ MB lagringsminne /
64MB arbetsminne
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Färg
Bakgrundsbelyst färgdisplay
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Ström
Drivs av uppladdningsbart TI-batteri (medföljer)
USB-port för datoranslutning
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Storlek
320 x 240 pixels (3.2 tums diagonal)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for connection Anslutning
USB-kabel medföljer
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Upplösning
125 DPI; 16-bitars färgdjup
download quick link icon Handböcker
TI-Nspires handböcker finns tillgängliga som stöd när du lär dig att använda TI-Nspires teknologi. Ladda ner
license shield icon Support
3 års begränsad garanti. Support på telefon 00 800 4 84 22 737
Kontaktformulär Mer information
Generellt
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Lagring
90+ MB lagringsminne /
64MB arbetsminne
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Ström
Drivs av uppladdningsbart TI-batteri (medföljer)
USB-port för datoranslutning
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for connection Anslutning
USB-kabel medföljer
download quick link icon Handböcker
TI-Nspires handböcker finns tillgängliga som stöd när du lär dig att använda TI-Nspires teknologi. Ladda ner
Skärm
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Färg
Bakgrundsbelyst färgdisplay
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Storlek
320 x 240 pixels (3.2 tums diagonal)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Upplösning
125 DPI; 16-bitars färgdjup
license shield icon Support
3 års begränsad garanti. Support på telefon 00 800 4 84 22 737
Kontaktformulär Mer information

Inbyggda funktioner

 • Datoralgebrasystem kapacitet (CAS) d.v.s. symbolhanterande (endast TI-Nspire™ CX II-T CAS)
 • Inaktivera CAS
 • Plottning av kägelsnitt (andragradskurvor), kurvor i parameterform, kurvor i polär form, talföljder, 3D-grafer och naturligtvis funktionsplottning
 • Olika grafiska relationer (t.ex. funktioner och kägelsnitt) kan definieras, sparas, plottas och analyseras samtidigt
 • Användardefinierade listnamn i Listor och kalkylblad
 • Elva interaktiva zoomfunktioner
 • Numeriska representationer i tabellform för alla graftyper
 • Interaktiv analys av funktionsvärden, rötter, maxima, minima, integraler och derivator.
 • Sex olika graftstilar samt 15 färger att välja bland för att skilja de uppritade graferna åt
 • Matrisberäkningar med inverser, determinant, transponering, utökad matris, reducerad trappstegsform och grundläggande radoperationer. Konvertering av matriser till listor och vice versa. Beräkningar av egenvärden och egenvektorer
 • Listbaserad statistisk, en- och tvåvariabelanalys. Inkluderar regressionsmodeller i logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell, potens-, kvadratisk, kubisk och fjärdegradsform.
 • Tre statistiska plottningsdefinitioner för spridningsdiagram, XY-linjediagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram samt normalfördelningsplot.
 • Avancerad statistisk analys, som inkluderar 10 olika hypotestester, sju konfidensintervallfunktioner och envägs variansanalys (ANOVA).
 • Arton funktioner för sannolikhetsfördelningar, inklusive den kumulativa fördelningsfunktionen (CDF), normala täthetsfunktionen (PDF) och inversa sannolikhetsfördelningsfunktioner för normal-, chi-kvadrat-, t- och F-fördelning. Dessutom CDF och PDF för binomialfördelning, geometrisk fördelning och Poissionfördelning.
 • Inbyggda interaktiva geometriska funktioner.
 • Snabbalfatangenter
 • Enkla rullgardinsmenyer - emulerar den intuitiva användningen på datorer
 • Spara TI-Nspire-dokument (.tns-filer)
 • Använd bilder (jpeg, jpg, bmp och png) som kan täckas med grafiska element
 • Utforska matematiska uttryck i symbolisk form, upptäck mönster och förstå matematiken bakom formlerna.
 • Visualisering av flera representationer av samma problem — algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk och skriftlig.
 • Kemriuta-funktionen möjliggör enkel inmatning av kemiska formler
 • Manipulera länkade representationer av egenskaper för att omedelbart uppdatera övriga och visa viktiga kopplingar utan att man behöver byta skärm (exempelvis kan en plottad funktion flyttas i koordinatsystemet för att se effekten på motsvarande ekvationer och datalistor).
 • Innehåller en särskild programmeringsmiljö liksom ett programmeringsbibliotek för global åtkomst av användardefinierade funktioner och program.
 • Uppgraderingsbar OS och datorprogramvara

Stöd för datainsamling

 • Kompatibel med TI-Nspire™ Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor och Vernier EasyTemp® sensorsystem för temperatur för att möjliggöra insamling och analys av data.

Programmering

 • Du har tillgång till flera alternativ i programmeringsspråket då du kan välja mellan Python eller TI-Basic.