Education Technology

TI-Nspire™ CX II-T CAS
Programmeringsspråket Python finns nu tillgängligt i den senaste OS-versionen till TI-Nspire™ CX II-T CAS handenhet och datorprogramvara. Allt du behöver göra för att få Python integrerad är att uppgradera din programvara eller handenhet!

Bekanta funktioner, större kapacitet, snabb interaktivitet

Nästa generations TI-Nspire™ CX breddar plattformens visuella och praktiska förhållningssätt till konceptuella undersökningar och upptäckter inom matematik, it, naturvetenskap och teknik.

Tillverkad på en beprövad grund

Innehåller samma funktioner som gör TI-Nspire™ CX-  grafräknare perfekta för undervisning i matematik och naturvetenskap, från senare grundskolan till universitetet, finns i denna nya modell TI-Nspire™ CX II-T CAS.

TI-Nspire CX II-T CAS handenhet och programvara har tilldelates Comenius EduMedia Seal 2021 för utökade programmeringsmöjligheter genom anslutning till BBC micro:bit och den nya utökade provläges funktionen. Föreningen för Pedagogik, Information och Media ”John Amoes Comenius” (GPI), har sedan 1995 årligen delat ut utmärkelser till digitala utbildningsmedier som är enastående vad gäller pedagogik, innehåll och kreativ implementering.

Räknare
Gör beräkningar med korrekt matematisk notation.
Listor och kalkylblad
Kombinera kalkylbladsfunktioner med matematiska funktioner.
Grafer
Skapa diagram, utforska och animera funktioner, ekvationer och olikheter.
Data & statistik
Dynamiska grafer och interaktiv analys av data.
Geometri
Konstruera och utforska geometriska figurer och egenskaper dynamiskt.
Anteckningar
Skapa interaktiva aktiviteter, dokument eller rapporter.
DataQuest™
Datainsamling och vetenskaplig analys med plug-and-play.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmering
Lägg till nya funktioner och skapa nyttiga aktiviteter för matematik, it, naturvetenskap och teknik.

Öppna nya vägar för förståelse

Nya och snabbare interaktiva funktioner motiverar elever att se och interagera i matematik och naturvetenskap på ett djupare plan:

TI-Nspire ani path

Animerad plottning av en bana
Visualisera funktionella, parametriska och polära grafer medan de ritas i realtid

TI-Nspire CX II dynamice coefficients improvments

Dynamiska koefficientvärden
Utforska sambandet mellan dynamiska koefficienter i ekvationer och grafer

Punkter efter koordinater
Denna funktion gör att du snabbt kan skapa dynamiska punkter på grafer som du styr via skjutreglage på skrämen.

TI-Nspire tick marks

Gör egna skalstreck

Märk ut axelskalor för att visualisera ett sammanhang, och  underlätta förståelsen

Förbättringar i TI-Basic programmering
Nya programmeringsmöjligheter med grafikkommandon för matematik, teknik och naturvetenskap

TI-Nspire  disable CAS

Inaktivera CAS

Vid speciella behov kan du enkelt inaktivera algebra-funktioner i rutan Press-to-Test eller dokument inställningarna.

deSolve-wizard

Förenklad inmatning av ekvationer, variabler och villkor i differentialekvationslösaren.

TI-Nspire CX II CAS T callout ecosystem

TI-Nspire™ CX-ekosystem

Skapa en enhetlig upplevelse för undervisning och lärande

TI-Nspire™ CX II-T CAS handenhet är kärnan i TI-Nspire™CX -ekosystemet - en miljö för naturvetenskap, teknik och matematik. Med hjälp av TI-Nspire™-teknik går det att skapa aktiviteter som främjar elevers, motivation och förståelse.

TI-Nspire CX II T CAS  callout full extend curriculum

Berika din läroplan

Aktiviteter, idéer, videor och dokument för att integrera TI-tekniken, motivera eleverna och skapa intresse för olika begrepp inom MINT-ämnena.

Portalen Nspirerande MINT

Kundsupportcenter

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss

Fortbildning för lärare (T3™)

T³ erbjuder professionell fortbildning och undervisnings-material som passar den svenska läroplanen.

Läs mer