Education Technology

TI-Nspire™ -app för iPad®

Texas Instruments, den främsta rekommenderade leverantören av pedagogiska grafräknare, erbjuder nu den mest kraftfulla allt-i-ett appen samtidigt innehåller all den matematik som beskrivs i kurs- och ämnesplaner för grundskolans senare del och för gymnasiet.

product-ipad-hero-btn

Öppna nya vägar för förståelse

Nya och snabbare interaktiva funktioner motiverar elever att se och interagera med matematik och naturvetenskap på ett djupare plan:

Animerad plottning av en bana
Visualisera funktionella, parametriska och polära grafer medan de ritas i realtid

Dynamiska koefficientvärden
Utforska sambandet mellan dynamiska koefficienter i ekvationer och grafer

Punkter efter koordinater
Snabbt skapa dynamiska punkter definierade av koordinater, reglage eller uttryck

Kryssmarkera märken
Märk axelskalor för att skapa visuellt sammanhang som underlättar förståelsen

Med appen, som är byggd på plattformen bakom den innovativa TI-Nspire-teknologin, erbjuder TI-Nspires app för iPad en allt-i-ett funktionalitet som ger tillförlitliga beräknings- och analysverktyg och funktioner. Några exempel:

Räknare
Gör beräkningar med korrekt matematisk notation.
Listor och kalkylblad
Kombinera kalkylbladsfunktioner med matematiska funktioner.
Grafer
Skapa diagram, utforska och animera funktioner, ekvationer och olikheter.
Data & statistik
Dynamiska grafer och interaktiv analys av data.
Geometri
Konstruera och utforska geometriska figurer och egenskaper dynamiskt.
Anteckningar
Skapa interaktiva aktiviteter, dokument eller rapporter.

SNABBA UPP INLÄRNINGSPROCESSEN

Genom att erbjuda ett konkret, kraftigt visuell förhållningssätt till lärande förändrar TI-Nspire app för iPad hur eleverna upplever matematik och ger dem en djupare begreppsförståelse genom att erbjuda:
gen-product-icon-multiple-reps Olika representationersom gör att eleverna kan visualisera sambanden mellan algebraiska, grafiska, geometriska, numeriska och skriftliga former problem.
gen-product-icon-dynamiclinking Dynamisk länkning mellan de olika representationerna gör att eleverna kan interagera direkt med matematiken genom att på en skärm se hur manipulering av en representation av problemet samtidigt ändrar alla de andra.

ANGE UTTRYCK MED KORREKTA MATEMATISKA BEGREPP

Det unika interaktiva tangentbordet erbjuder olika matematiska mallar så att eleverna enkelt kan mata in värden och se de korrekta uttryck som de anges i läroböckerna och på skrivtavlan.

SKAPA SAMMANHANG MED VERKLIGHETEN

Gör matematiken mer meningsfull genom att importera bilder från iPad-kameran eller dess bildbibliotek och där grafer och andra matematiska objekt läggs ovanpå bilderna för att illustrera abstrakta matematiska principer i verkligheten.

ALLT DITT ARBETE I DIN iPad, NÄR DU ÄR PÅ SPRÅNG.

SKAPAklassuppgifter och läxor kompletterat med dynamiskt länkade anvisningar och instruktioner.


DELAarbetet med e-post, iTunes samt Dropbox för obegränsad portabilitet.


SPARAarbete lika enkelt som man sparar dokument på en dator.

EN KOMPLETT INLÄRNINGSRESURS

Texas Instruments har engagerat sig i ett omfattande utvecklingsarbee om hur elever får framgång i matematik genom att tillhandahålla avancerade verktyg för lärande som har utformats i samarbete med ledande pedagoger och forskare.

Förutom banbrytande teknologi i klassrumsundervisningen tillhandahåller TI även fortbildning för lärare samt kostnadsfria aktiviteter och med innehåll anpassat efter kurs- och ämnesplaner.

Fortbildning med webseminarier, workshops och konferenser med (T3) Teachers Teaching with Technology™ ger praktiska, beprövade strategier, insikter och metoder för framgång i klassrummet.

TI-Nspires klassrumsaktiviteter inkluderar kursmaterial som är anpassat för TI-Nspires app till iPad.

TI-Nspires naturvetenskapliga simuleringar till TI-Nspires app till iPad kan laddas ner kostnadsfritt.

* iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som är registrerat i USA och andra länder.

TI-Nspire™ -app för iPad®

Systemkrav

 • Kompatibel med iPad® Air 2, iPad® Mini 4, iPad® Pro (12.9 inch), iPad® Pro (9.7 inch)
 • Kräver iOS 13.7 eller senare
 • tillgänglig lagringskapacitet krävs: 100 MB
 • anslutning : WiFi, GSM, LTE

Support

Inbyggda funktioner möjliggör:

 • TI-Nspire™-dokument (.tns-filer)
  • Spara och granska ditt arbete, samt redigera och spara TI-Nspire™-dokument (.tns-filer)
  • Filer kompatibla med TI-Nspire™-programvara och TI-Nspire™-handenheter
  • Share using built-in e-mail and Dropbox functionality
 • Användande av bilder (jpeg, jpg, bmp och png) som kan täckas med grafiska element
 • Utforskande av matematiska uttryck i symbolisk form, upptäckande av mönster och förståelse av matematiken bakom formlerna.
 • Visualisering av flera representationer av samma problem - algebraisk, grafisk, geometrisk, numerisk och skriftlig.
 • Länkade representationer där ändringar hos en omedelbart uppdaterar övriga och visar på viktiga kopplingar utan att man behöver byta skärm. Exempelvis kan en plottad funktion flyttas för att se effekten på motsvarande ekvation och datalista.
 • Plottning av kägelsnitt (andragradskurvor), kurvor i parameterform, polärform, talföljder, 3D-grafer och naturligtvis funktionsplottning
 • Flera grafiska funktioner kan definieras, sparas, plottas och analyseras samtidigt
 • Användardefinierade listnamn
 • 11 interaktiva zoomfunktioner
 • Numeriska representationer i tabellform för alla graftyper
 • Interaktiv analys av funktionsvärden, rötter, maxima, minima, integraler och derivator.
 • 6 olika graftstilar samt 15 färger att välja bland för att skilja de uppritade grafer åt
 • Matrisberäkningar inverser, determinant, transponering, utökad matris, reducerad trappstegsform och grundläggande radoperationer. Konvertering av matriser till listor och vice versa. Beräkningar av egenvärden och egenvektorer
 • Listbaserad statistisk, en- och tvåvariabelanalys. Inkluderar regressionsmodeller i logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell, potens-, kvadratisk, kubisk och fjärdegradsform.
 • 3 statistiska plottningsdefinitioner för spridningsdiagram, XY-linjediagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram samt normalfördelningsplot.
 • Avancerad statistisk analys, som inkluderar 10 olika hypotestester, 7 -konfidensintervallfunktioner och envägs variansanalys (ANOVA).
 • 18 sannolikhetsfördelningar som inkluderar normalfördelning, Student-t, Chi-, binomial- och Poissonfördelning.