Education Technology

TI-Nspire™ CX Premium Lärarprogramvara

Visualisera vetenskapliga begrepp, uppmuntra till diskussion, skapa interaktiva klassrumsaktiviteter och mycket mer.

Programmeringsspråket Python finns nu tillgängligt i den senaste OS-versionen till TI-Nspire™ CX II-T CAS handenhet och datorprogramvara. Allt du behöver göra för att få Python integrerad är att uppgradera din programvara eller handenhet!

Datorprogramvara, handenhet eller båda?

TI-Nspire™ CX Premium-programvaran kombinerar funktionerna i TI-Nspire CX II-T CAS och ger möjligheten att öka elevernas engagemang ytterligare en nivå. Använd den blå ikonen för att få CAS!

Öppna nya vägar till förståelse

Nya och snabbare interaktiva funktioner motiverar elever att se och interagera med matematik och naturvetenskap på ett djupare plan:

Video

Denna video ger dig en kort beskrivning om fördelarna med TI-Nspire™ CX CAS programvara. Här får du också se några exempel på de extra funktioner man kan få genom att ladda ner de extra widgets som har utvecklats för fysik, kemi och matematik. Om du klickar på nedanstående länk får du mer information om dessa samt hur du kan ladda ner dem.

Widgets

   

 

 

Animerad plottning av en bana

Visualisera funktionella, parametriska och polära grafer medan de ritas i realtid.

Dynamiska koefficientvärden

Utforska sambandet mellan dynamiska koefficienter i ekvationer och grafer.

Förbättringar i TI-Basic programmering

Nya programmeringsmöjligheter med grafikkommandon för matematik, teknik och naturvetenskap.

Genom att dela skärmen kan du på en sida få plats med flera applikationer inom ett problem. Det gör att din lösning kan bli mycket tydligare. I anteckningsappen till höger kan du ”skriva” matematik, göra beräkningar och naturligtvis ha vanlig text.

Med stöd av olika widgets kan du få illustrativa bilder som är en del av lösningen.

Användningen av enhetsomvandlare hjälper eleverna att undvika misstag i beräkningarna.

Gå längre än att rita grafer

Premium programvaran innehåller samma applikationer för matematik, naturvetenskap och statistik som finns i TI-Nspire™ CX-seriens handenheter.


Räknare
Gör beräkningar med korrekt matematisk notation.
Listor och kalkylblad
Kombinera kalkylbladsfunktioner med matematiska funktioner.
Grafer
Skapa diagram, utforska och animera funktioner, ekvationer och olikheter.
Data & statistik
Dynamiska grafer och interaktiv analys av data.
Geometri
Konstruera och utforska geometriska figurer och egenskaper dynamiskt.
Anteckningar
Skapa interaktiva aktiviteter, dokument eller rapporter.
DataQuest™
Datainsamling och vetenskaplig analys med plug-and-play.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmering
Med programspråken Python och TI-Basic kan du utveckla nya funktioner och aktiviteter inom STEM.

Utforska begrepp

Den inbyggda TI SmartView™-emulatorn gör att lärarna kan projicera en interaktiv visning av skärmen på en TI-Nspire™ handenhet och visa flera representationer på ett problem.

Maximera lektionstid, maximera lärotid

Skapa, anpassa, organisera och dela TI-Nspire-dokument och hantera klassrumsaktiviteter genom att skicka innehåll till flera elevhandenheter samtidigt. Använd TI-Nspire™ Dockningsstation för att snabbt överföra dokument upp till 10 handenheter samtidigt.

Skapa frågor för självutvärdering

Med Frågeapplikationen kan lärarna skriva frågor för att vägleda eleverna genom en aktivitet ochgenom att använda själv-check-funktionen kan eleverna kontrollera sin nuvarande begreppsförståelse och bestämma om de kan gå vidare.

Kundsupportcenter

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss

Fortbildning för lärare (T3™)

T³ erbjuder professionell fortbildning och undervisnings-material som passar den svenska läroplanen.

Läs mer