Education Technology

TI-Nspire™ CX Premium Lärarprogramvara

Visualisera vetenskapliga begrepp, uppmuntra till diskussion, skapa interaktiva klassrumsaktiviteter och mycket mer.

Återförsäljare

Dator? Handenhet? Båda - och mycket mer!

TI-Nspire™ CX Premium-programvaran kombinerar funktionerna i TI-Nspire CX II-T CAS och ger möjligheten att öka elevernas engagemang ytterligare en nivå. Använd den blå ikonen för att få CAS!

Open new paths to understanding

New and faster interactive features motivate students to see and interact with math and science more deeply:

TI-Nspire CX Premium Teacher computer montior screen

 • Animated path plot
  Visualize function, parametric and polar graphs as they are drawn in real time.
 • Dynamic coefficient values
  Explore direct connections between dynamic coefficients in equations and graphs.
 • Points by coordinates
  Create dynamic points defined by coordinates, sliders or expressions quickly.
 • Tick-mark labels
  Label axes scales to create visual contexts that promote understanding.
 • TI-Basic programming enhancements
  Write code for visual illustration of key math, science and STEM ideas.
 • Exact Math
  With Exact Math, simplified expressions keep their mathematical structure and mathematical constants are recognized and simplified symbolically.

The CAS version of the TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software enhancements also include:

 • deSolve wizard
  Reduce syntax errors in solving differential equations.
 • Disable CAS
  Disable algebraic functionality easily in the Press-to-Test dialog box or in document settings.

Gå längre än att rita grafer

Premium programvaran innehåller samma applikationer för matematik, naturvetenskap och statistik som finns i TI-Nspire™ CX-seriens handenheter.


Räknare
Gör beräkningar med korrekt matematisk notation.
Listor och kalkylblad
Kombinera kalkylbladsfunktioner med matematiska funktioner.
Grafer
Skapa diagram, utforska och animera funktioner, ekvationer och olikheter.
Data & statistik
Dynamiska grafer och interaktiv analys av data.
Geometri
Konstruera och utforska geometriska figurer och egenskaper dynamiskt.
Anteckningar
Skapa interaktiva aktiviteter, dokument eller rapporter.
DataQuest™
Datainsamling och vetenskaplig analys med plug-and-play.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmering
Lägg till nya funktioner och skapa nyttiga aktiviteter för matematik, it, naturvetenskap och teknik.

Öppna nya vägar för förståelse

Nya och snabbare interaktiva funktioner motiverar elever att se och interagera i matematik och naturvetenskap på ett djupare plan:

TI-Nspire ani path

Animerad plottning av en bana
Visualisera funktionella, parametriska och polära grafer medan de ritas i realtid

TI-Nspire CX II dynamice coefficients improvments

Dynamiska koefficientvärden
Utforska sambandet mellan dynamiska koefficienter i ekvationer och grafer

Punkter efter koordinater
Denna funktion gör att du snabbt kan skapa dynamiska punkter på grafer som du styr via skjutreglage på skrämen.

TI-Nspire disable CAS

Inaktivera CAS

Vid speciella behov kan du enkelt inaktivera algebra-funktioner i rutan Press-to-Test eller dokument inställningarna.

deSolve-wizard

Förenklad inmatning av ekvationer, variabler och villkor i differentialekvationslösaren.

TI-Nspire™ Ecosystem

Skapa en helhetslösning för lärande

TI-Nspire™ CX Premium-lärarprogramvara är en del av ekosystemet för att skapa en lärorik och effektiv utbildningsmiljö i MINT-ämnena . En miljö som främjar elevernas upptäckande, motivation och förståelse.

Mer information

TI-Nspire CX II CAS T callout ecosystem

TI-Nspire™ CX Premium Lärarprogramvara

Inbyggd funktionalitet

 • Inaktivera CAS - Inaktivera enkelt algebrafunktioner i rutan Press-to-Test eller dokumentinställningarna.
 • deSolve-wizard - Minimera syntaxfel när du löser differentialekvationer
 • Inkluderar två programvaror (1) TI-Nspire™ Lärarprogramvara och (2) TI-Nspire™ CAS Lärarprogramvara. Datoralgebrasystemet (CAS) innehåller verktyg för symboliska och exakta beräkningar.
 • Tillägg av MathDraw-funktionen som konverterar fria former till perfekta former
 • Inbyggd TI-SmartView™-emulator som visar på användningen av TI-Nspire™ handenheter.
 • Frågeapp för att skapa olika typer av frågor, inklusive öppna svar, flervalsfrågor, sant/falskt, ekvationer, koordinatpunkter, bilder och uttryck.
 • Arbetsyta för innehåll för att nå dina personliga online-filer på datorn eller på webben och färdigt innehåll från sidor som MathNspired eller ScienceNspired
 • Plottning av kägelsnitt (andragradskurvor), kurvor i parameterform, kurvor i polär form, talföljder, 3D-grafer och naturligtvis funktionsplottning
 • Olika grafiska relationer (t.ex. funktioner och kägelsnitt) kan definieras, sparas, plottas och analyseras samtidigt
 • Användardefinierade listnamn i applikationen Listor och kalkylblad
 • Elva interaktiva zoomfunktioner
 • Numeriska representationer i tabellform för alla graftyper
 • Interaktiv analys av funktionsvärden, rötter, maxima, minima, integraler och derivator.
 • Sex olika graftstilar samt 15 färger att välja bland för att skilja de uppritade graferna åt
 • Matrisberäkningar med inverser, determinant, transponering, utökad matris, reducerad trappstegsform och grundläggande radoperationer. Konvertering av matriser till listor och vice versa. Beräkningar av egenvärden och egenvektorer
 • Listbaserad statistisk, en- och tvåvariabelanalys. Inkluderar regressionsmodeller i logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell, potens-, kvadratisk, kubisk och fjärdegradsform.
 • Tre statistiska plottningsdefinitioner för spridningsdiagram, XY-linjediagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram samt normalfördelningsplot.
 • Avancerad statistisk analys, som inkluderar 10 olika hypotestester, sju konfidensintervallfunktioner och envägs variansanalys (ANOVA).
 • Arton funktioner för sannolikhetsfördelningar, inklusive den kumulativa fördelningsfunktionen (CDF), normala täthetsfunktionen (PDF) och inversa sannolikhetsfördelningsfunktioner för normal-, chi-kvadrat-, t- och F-fördelning. Dessutom CDF och PDF för binomialfördelning, geometrisk fördelning och Poissionfördelning.
 • Möjlighet att alstra slumptal på olika sätt, t.ex. slumptal i heltalsform och ur normalfördelningar och binomialfördelningar.
 • Inbyggda interaktiva geometriska funktioner.
 • Snabbalfatangenter
 • Enkla rullgardinsmenyer - emulerar den intuitiva användningen på datorer
 • Filer är kompatibla med TI-Nspire™ programvara, TI-Nspire™ handenheter och TI_Nspire™ föriPad®.
 • Använd bilder (jpeg, jpg, bmp och png) som kan täckas med grafiska element
 • Utforska matematiska uttryck i symbolisk form, upptäck mönster och förstå matematiken bakom formlerna.
 • Visualisering av flera representationer av samma problem — algebraiskt, grafiskt, geometriskt, numeriskt och skriftligt.
 • Kemriuta-funktionen möjliggör enkel inmatning av kemiska formler
 • Manipulera länkade representationer av egenskaper för att omedelbart uppdatera övriga och visa viktiga kopplingar utan att man behöver byta skärm (exempelvis kan en plottad funktion flyttas i koordinatsystemet för att se effekten på motsvarande ekvationer och datalistor).

Systemkrav


Systemkrav för Windows®
 • Windows OS Windows® 7 SP1 och Windows® 10
 • Kompatibelt med 32-bitars och 64-bitars operativsystem
 • Processorhastighet: Intel Core i3 eller den högre generationens processorer (utom Intel Atom)
 • RAM: 4 GB
 • Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
 • Skärmupplösning: 1024 x 768 (minimum) - 1920 x 1080 (maximum)
 • Aktiv Internetanslutning för installationen
Systemkrav för Mac®
 • Mac® OS 10.13 and 10.14
 • Processor: Alla Mac 2010 eller senare
 • RAM: 2GB
 • Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
 • Skärmupplösning: 1024 x 768
 • Aktiv Internet-anslutning för installationen

Programmering

 • Innehåller en särskild programmeringsmiljö liksom ett programmeringsbibliotek för global åtkomst av användardefinierade funktioner och program.

Licensieringsalternativ


Enanvändarlicens (PC och Mac®)
 • Ger en programvarulicens för en dator
Volymlicens (PC och Mac®)
 • Erbjuder åtkomst till programvaran för ett fast antal datorer
 • Programvaran kan distribueras med många vanliga distributionsmetoder
 • Programvaran aktiveras online
 • Programvaran måste inte vara ansluten till nätverket för att kunna användas
Skolhanterad licens (SML) - (för PC och Mac®)
 • Tillåter åtkomst till programvaran på ett fast antal datorer för specifika användare.
 • Programvaran kan distribueras med många vanliga distributionsmetoder
 • Licens som distribuerats till dator via en licenstjänst (dvs. server)
 • Programvarulicensen har en respittid under vilken programvaran kan användas hemma eller utanför skolans nätverk under 30 dagar. Efter att den här respittiden har löpt ut måste datorerna anslutas till skolans nätverk för fortsatt användning
 • Permanenta licenser kräver en årlig kostnadsfri licensförlängning.

Stöd för datainsamling

 • Kompatibel med TI-Nspire™ Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor och Vernier EasyTemp® sensorsystem för temperatur för att möjliggöra insamling och analys av data

Handenheter

 • Kompatibel med TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX CAS, och TI-Nspire™ CX II-T CAS handenheter.

Resurser

Dra nytta av TI:s omfattande uppsättning av gratis aktiviteter och tjänster för din programvara.

Handböcker

TI-Nspires handböcker finns tillgängliga som stöd när du lär dig att använda TI-Nspires teknologi.

Håll dig uppdaterad

Se till att din dators programvara är uppdaterad med de senaste funktionerna genom att ladda ner den senaste versionen.