Education Technology

TI-Nspire™ CX Premium Lärarprogramvara

Inbyggd funktionalitet

 • Inaktivera CAS - Inaktivera enkelt algebrafunktioner i rutan Press-to-Test eller dokumentinställningarna.
 • deSolve-wizard - Minimera syntaxfel när du löser differentialekvationer
 • Inkluderar två programvaror (1) TI-Nspire™ Lärarprogramvara och (2) TI-Nspire™ CAS Lärarprogramvara. Datoralgebrasystemet (CAS) innehåller verktyg för symboliska och exakta beräkningar.
 • Tillägg av MathDraw-funktionen som konverterar fria former till perfekta former
 • Inbyggd TI-SmartView™-emulator som visar på användningen av TI-Nspire™ handenheter.
 • Frågeapp för att skapa olika typer av frågor, inklusive öppna svar, flervalsfrågor, sant/falskt, ekvationer, koordinatpunkter, bilder och uttryck.
 • Arbetsyta för innehåll för att nå dina personliga online-filer på datorn eller på webben och färdigt innehåll från sidor som MathNspired eller ScienceNspired
 • Plottning av kägelsnitt (andragradskurvor), kurvor i parameterform, kurvor i polär form, talföljder, 3D-grafer och naturligtvis funktionsplottning
 • Olika grafiska relationer (t.ex. funktioner och kägelsnitt) kan definieras, sparas, plottas och analyseras samtidigt
 • Användardefinierade listnamn i applikationen Listor och kalkylblad
 • Elva interaktiva zoomfunktioner
 • Numeriska representationer i tabellform för alla graftyper
 • Interaktiv analys av funktionsvärden, rötter, maxima, minima, integraler och derivator.
 • Sex olika graftstilar samt 15 färger att välja bland för att skilja de uppritade graferna åt
 • Matrisberäkningar med inverser, determinant, transponering, utökad matris, reducerad trappstegsform och grundläggande radoperationer. Konvertering av matriser till listor och vice versa. Beräkningar av egenvärden och egenvektorer
 • Listbaserad statistisk, en- och tvåvariabelanalys. Inkluderar regressionsmodeller i logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell, potens-, kvadratisk, kubisk och fjärdegradsform.
 • Tre statistiska plottningsdefinitioner för spridningsdiagram, XY-linjediagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram samt normalfördelningsplot.
 • Avancerad statistisk analys, som inkluderar 10 olika hypotestester, sju konfidensintervallfunktioner och envägs variansanalys (ANOVA).
 • Arton funktioner för sannolikhetsfördelningar, inklusive den kumulativa fördelningsfunktionen (CDF), normala täthetsfunktionen (PDF) och inversa sannolikhetsfördelningsfunktioner för normal-, chi-kvadrat-, t- och F-fördelning. Dessutom CDF och PDF för binomialfördelning, geometrisk fördelning och Poissionfördelning.
 • Möjlighet att alstra slumptal på olika sätt, t.ex. slumptal i heltalsform och ur normalfördelningar och binomialfördelningar.
 • Inbyggda interaktiva geometriska funktioner.
 • Snabbalfatangenter
 • Enkla rullgardinsmenyer - emulerar den intuitiva användningen på datorer
 • Filer är kompatibla med TI-Nspire™ programvara, TI-Nspire™ handenheter och TI_Nspire™ föriPad®.
 • Använd bilder (jpeg, jpg, bmp och png) som kan täckas med grafiska element
 • Utforska matematiska uttryck i symbolisk form, upptäck mönster och förstå matematiken bakom formlerna.
 • Visualisering av flera representationer av samma problem — algebraiskt, grafiskt, geometriskt, numeriskt och skriftligt.
 • Kemriuta-funktionen möjliggör enkel inmatning av kemiska formler
 • Manipulera länkade representationer av egenskaper för att omedelbart uppdatera övriga och visa viktiga kopplingar utan att man behöver byta skärm (exempelvis kan en plottad funktion flyttas i koordinatsystemet för att se effekten på motsvarande ekvationer och datalistor).

Systemkrav


Systemkrav för Windows®
 • Windows® 10, Windows® 11
 • Kompatibelt med 64-bitars operativsystem
 • Processorhastighet: Intel Core i3 eller den högre generationens processorer (utom Intel Atom)
 • RAM: 4 GB
 • Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
 • Skärmupplösning: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
 • Aktiv Internetanslutning för installationen
Systemkrav för Mac®
 • Mac® OS 11 (endast för Intel), Mac® OS 12 (endast för Intel)
 • Processor: Alla Mac 2012 eller senare
 • RAM: 2GB
 • Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
 • Skärmupplösning: 1024 x 768
 • Aktiv Internet-anslutning för installationen

Programmering

 • Du har tillgång till flera alternativ i programmeringsspråket då du kan välja mellan Python eller TI-Basic.
 • Innehåller en särskild programmeringsmiljö liksom ett programmeringsbibliotek för global åtkomst av användardefinierade funktioner och program.

Licensieringsalternativ


Prenumerationslicens för en användare (PC och Mac®)
 • Ger en programvarulicens för en dator
Licens för volymprenumeration (PC och Mac®)
 • Erbjuder åtkomst till programvaran för ett fast antal datorer
 • Programvaran kan distribueras med många vanliga distributionsmetoder
 • Programvaran aktiveras online
 • Programvaran måste inte vara ansluten till nätverket för att kunna användas
Skolhanterad prenumerationslicens (PC och Mac®)
 • Tillåter åtkomst till programvaran på ett fast antal datorer för specifika användare
 • Programvaran kan distribueras med många vanliga distributionsmetoder
 • Licens som distribuerats till dator via en licenstjänst (dvs. server)
 • Programvarulicensen har en respittid under vilken programvaran kan användas hemma eller utanför skolans nätverk under 30 dagar. När denna respitperiod går ut måste datorerna anslutas till skolans nätverk för en fortsatt användning

Stöd för datainsamling

 • Kompatibel med TI-Nspire™ Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor och Vernier EasyTemp® sensorsystem för temperatur för att möjliggöra insamling och analys av data

Kompatibilitet med grafräknare

 • Kompatibel med TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX CAS, och TI-Nspire™ CX II-T CAS handenheter.

Kompatibilitet med grafräknare

 • Kompatibel med TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX CAS, och TI-Nspire™ CX II-T CAS handenheter.

Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA. och andra länder. Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör dess ägare.