Education Technology

TI-Nspire™ CX CAS elevprogramvara

Kraftfull programvara med datoralgebrasystem (CAS) som uppfyller behoven inom matematik och naturvetenskap från gymnasiet till högskolan.

Programmeringsspråket Python finns nu tillgängligt i den senaste OS-versionen till TI-Nspire™ CX II-T CAS handenhet och datorprogramvara. Allt du behöver göra för att få Python integrerad är att uppgradera din programvara eller handenhet!

Öppna nya vägar för förståelse

Nya och snabbare interaktiva funktioner motiverar elever att se och interagera med matematik och naturvetenskap på ett djupare plan:

Animerad plottning av en bana

Visualisera funktionella, parametriska och polära grafer medan de ritas i realtid

Dynamiska koefficientvärden

Utforska sambandet mellan dynamiska koefficienter i ekvationer och grafer

Förbättringar i TI-Basic programmering

Nya programmeringsmöjligheter med grafikkommandon för matematik, teknik och naturvetenskap

Genom att dela skärmen kan du på en sida få plats med flera applikationer inom ett problem. Det gör att din lösning kan bli mycket tydligare. I anteckningsappen till höger kan du ”skriva” matematik, göra beräkningar och naturligtvis ha vanlig text.

Med stöd av olika widgets kan du få illustrativa bilder som är en del av lösningen.

Användningen av enhetsomvandlare hjälper eleverna att undvika misstag i beräkningarna.

Gå längre än att rita grafer

TI-Nspire™ CX elevprogramvara innehåller samma applikationer för matematik, naturvetenskap och statistik som finns i TI-Nspire™ CX-seriens handenheter.


Räknare
Gör beräkningar med korrekt matematisk notation.
Listor och kalkylblad
Kombinera kalkylbladsfunktioner med matematiska funktioner.
Grafer
Skapa diagram, utforska och animera funktioner, ekvationer och olikheter.
Data & statistik
Dynamiska grafer och interaktiv analys av data.
Geometri
Konstruera och utforska geometriska figurer och egenskaper dynamiskt.
Anteckningar
Skapa interaktiva aktiviteter, dokument eller rapporter.
DataQuest™
Datainsamling och vetenskaplig analys med plug-and-play.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmering
Med programspråken Python och TI-Basic kan du utveckla nya funktioner och aktiviteter inom STEM.

Utforska matematiska begrepp på högre nivå

Utforska symbolisk algebra och symbolisk analys, förutom vanliga numeriska beräkningar. Visa exakta värden - i form av variabler som x och y, rottecken och - när du gör steg-för-steg aritmetik, algebraiska beräkningar och beräkningar inom områdena derivator och integraler.

Gör matematiska kopplingar

Visa multipla representationer samtidigt och uppmärksamma uppdateringar av representationer efter hand som saker förändras matematiskt. Detta främjar begreppsförståelsen oavsett elevernas individuella inlärningsstil.

Skapa dynamiska dokument

Använd PublishView™-funktionen för att lägga till TI-Nspire™ applikationer, text i RTF-format, hyperlänkar, bilder eller videor och skapa interaktiva arbetsblad, labbrapporter och inlämningsuppgifter.

Visa begreppen

Förutom den vanliga datorvyn kan du också arbeta med dokument i den särskilda vyn för handenhet, vilken visar dokumenten som de visas på TI-Nspire™ CX handenhet.

Enkelt att dela filer

Eleverna kan enkelt överföra arbeten mellan en TI-Nspire™ CX handenhet och en dator för att slutföra arbeten utanför skolan, hemma eller på biblioteket.

Programvarupaket med eller utan handenhet

Välj mellan att köpa endast programvaran alt. ett paket med både TI-Nspire elevprogramvara och TI-Nspire CX II-T CAS handenhet.