Education Technology

TI-Nspire™ CX CAS elevprogramvara

Kraftfull programvara med datoralgebrasystem (CAS) som uppfyller behoven inom matematik och naturvetenskap från gymnasiet till högskolan.

Återförsäljare

Programmeringsspråket Python finns nu tillgängligt i den senaste OS-versionen till TI-Nspire™ CX II-T CAS handenhet och datorprogramvara. Allt du behöver göra för att få Python integrerad är att uppgradera din programvara eller handenhet!

Öppna nya vägar för förståelse

Nya och snabbare interaktiva funktioner motiverar elever att se och interagera med matematik och naturvetenskap på ett djupare plan:

Animerad plottning av en bana

Visualisera funktionella, parametriska och polära grafer medan de ritas i realtid

Dynamiska koefficientvärden

Utforska sambandet mellan dynamiska koefficienter i ekvationer och grafer

Förbättringar i TI-Basic programmering

Nya programmeringsmöjligheter med grafikkommandon för matematik, teknik och naturvetenskap

Genom att dela skärmen kan du på en sida få plats med flera applikationer inom ett problem. Det gör att din lösning kan bli mycket tydligare. I anteckningsappen till höger kan du ”skriva” matematik, göra beräkningar och naturligtvis ha vanlig text.

Med stöd av olika widgets kan du få illustrativa bilder som är en del av lösningen.

Användningen av enhetsomvandlare hjälper eleverna att undvika misstag i beräkningarna.

Gå längre än att rita grafer

TI-Nspire™ CX elevprogramvara innehåller samma applikationer för matematik, naturvetenskap och statistik som finns i TI-Nspire™ CX-seriens handenheter.


Räknare
Gör beräkningar med korrekt matematisk notation.
Listor och kalkylblad
Kombinera kalkylbladsfunktioner med matematiska funktioner.
Grafer
Skapa diagram, utforska och animera funktioner, ekvationer och olikheter.
Data & statistik
Dynamiska grafer och interaktiv analys av data.
Geometri
Konstruera och utforska geometriska figurer och egenskaper dynamiskt.
Anteckningar
Skapa interaktiva aktiviteter, dokument eller rapporter.
DataQuest™
Datainsamling och vetenskaplig analys med plug-and-play.
TI-Nspire CX II Programming icon Programmering
Med programspråken Python och TI-Basic kan du utveckla nya funktioner och aktiviteter inom STEM.

Utforska matematiska begrepp på högre nivå

Utforska symbolisk algebra och symbolisk analys, förutom vanliga numeriska beräkningar. Visa exakta värden - i form av variabler som x och y, rottecken och - när du gör steg-för-steg aritmetik, algebraiska beräkningar och beräkningar inom områdena derivator och integraler.

Gör matematiska kopplingar

Visa multipla representationer samtidigt och uppmärksamma uppdateringar av representationer efter hand som saker förändras matematiskt. Detta främjar begreppsförståelsen oavsett elevernas individuella inlärningsstil.

Skapa dynamiska dokument

Använd PublishView™-funktionen för att lägga till TI-Nspire™ applikationer, text i RTF-format, hyperlänkar, bilder eller videor och skapa interaktiva arbetsblad, labbrapporter och inlämningsuppgifter.

Visa begreppen

Förutom den vanliga datorvyn kan du också arbeta med dokument i den särskilda vyn för handenhet, vilken visar dokumenten som de visas på TI-Nspire™ CX handenhet.

Enkelt att dela filer

Eleverna kan enkelt överföra arbeten mellan en TI-Nspire™ CX handenhet och en dator för att slutföra arbeten utanför skolan, hemma eller på biblioteket.

Programvarupaket med eller utan handenhet

Välj mellan att köpa endast programvaran alt. ett paket med både TI-Nspire elevprogramvara och TI-Nspire CX II-T CAS handenhet.

Specifikationer

Inbyggd funktionalitet

 • Datoralgebrasystem (CAS) med verktyg för symboliska och exakta beräkningar
 • Tillägg av MathDraw-funktionen som konverterar fria former till perfekta former
 • Plottning av kägelsnitt (andragradskurvor), kurvor i parameterform, kurvor i polär form, talföljder, 3D-grafer och naturligtvis funktionsplottning
 • Olika grafiska relationer (t.ex. funktioner och kägelsnitt) kan definieras, sparas, plottas och analyseras samtidigt
 • Användardefinierade listnamn i applikationen Listor och kalkylblad
 • Elva interaktiva zoomfunktioner
 • Numeriska representationer i tabellform för alla graftyper
 • Interaktiv analys av funktionsvärden, rötter, maxima, minima, integraler och derivator.
 • Sex olika graftstilar samt 15 färger att välja bland för att skilja de uppritade graferna åt
 • Matrisberäkningar med inverser, determinant, transponering, utökad matris, reducerad trappstegsform och grundläggande radoperationer. Konvertering av matriser till listor och vice versa. Beräkningar av egenvärden och egenvektorer
 • Listbaserad statistisk, en- och tvåvariabelanalys. Inkluderar regressionsmodeller i logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell, potens-, kvadratisk, kubisk och fjärdegradsform.
 • Tre statistiska plottningsdefinitioner för spridningsdiagram, XY-linjediagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram samt normalfördelningsplot.
 • Avancerad statistisk analys, som inkluderar 10 olika hypotestester, sju konfidensintervallfunktioner och envägs variansanalys (ANOVA).
 • Arton funktioner för sannolikhetsfördelningar, inklusive den kumulativa fördelningsfunktionen (CDF), normala täthetsfunktionen (PDF) och inversa sannolikhetsfördelningsfunktioner för normal-, chi-kvadrat-, t- och F-fördelning. Dessutom CDF och PDF för binomialfördelning, geometrisk fördelning och Poissionfördelning.
 • Möjlighet att alstra slumptal på olika sätt, t.ex. i heltalsform och ur normalfördelningar och binomialfördelningar
 • Inbyggda interaktiva geometriska funktioner.
 • Snabbalfatangenter
 • Enkla rullgardinsmenyer - emulerar den intuitiva användningen på datorer
 • TI-Nspire-dokument (tns-filer) - Filer är kompatibla med TI-Nspire™ programvara,TI-Nspire™ handenheter och TI-Nspire™ Apps för iPad®.
 • Använd bilder (jpeg, jpg, bmp och png) som kan täckas med grafiska element
 • Utforska matematiska uttryck i symbolisk form, upptäck mönster och förstå matematiken bakom formlerna.
 • Visualisering av flera representationer av samma problem — algebraiskt, grafiskt, geometriskt, numeriskt och skriftligt.
 • Kemriuta-funktionen möjliggör enkel inmatning av kemiska formler
 • Manipulera länkade representationer av egenskaper för att omedelbart uppdatera övriga och visa viktiga kopplingar utan att man behöver byta skärm (exempelvis kan en plottad funktion flyttas i koordinatsystemet för att se effekten på motsvarande ekvationer och datalistor).

Systemkrav


Systemkrav för Windows®
 • Windows® OS: Windows® 10
 • Kompatibelt med 64-bitars operativsystem
 • Processorhastighet: Intel Core i3 eller den högre generationens processorer (utom Intel Atom)
 • RAM: 2 GB
 • Hårddisk: Ungefär 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme
 • Skärmupplösning:1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
 • Aktiv Internetanslutning för installationen
Systemkrav för Mac®
 • Mac® OS 10.15
 • Processor: Alla Mac 2012 eller senare
 • RAM: 2 GB
 • Hårddisk: Ungefär 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme
 • Skärmupplösning: 1024 x 768
 • Aktiv Internetanslutning för installationen

Programmering

 • Du har tillgång till flera alternativ i programmeringsspråket då du kan välja mellan Python eller TI-Basic.
 • Innehåller en särskild programmeringsmiljö liksom ett programmeringsbibliotek för global åtkomst av användardefinierade funktioner och program.

Licensieringsalternativ


Enanvändarlicens (PC och Mac®)
 • Ger en programvarulicens för en dator
Volymlicens (PC och Mac®)
 • Erbjuder åtkomst till programvaran för ett fast antal datorer
 • Programvaran kan distribueras med många vanliga distributionsmetoder
 • Programvaran aktiveras online
 • Programvaran måste inte vara ansluten till nätverket för att kunna användas
Multiaktiveringslicens (PC och Mac®)
 • Tillåter åtkomst till programvaran på ett fast antal datorer för specifika användare
 • Programvaran kan distribueras med många vanliga distributionsmetoder
 • Berättigande till licensfil
 • Programvaran måste inte vara ansluten till nätverket för att kunna användas eller aktiveras
 • Fasta licenser kräver en årlig kostnadsfri licensförlängning.
Skolhanterad licens (PC och Mac®)
 • Tillåter åtkomst till programvaran på ett fast antal datorer för specifika användare.
 • Programvaran kan distribueras med många vanliga distributionsmetoder
 • Licens som distribuerats till dator via en licenstjänst (dvs. server)
 • Programvarulicensen har en respittid under vilken programvaran kan användas hemma eller utanför skolans nätverk under 30 dagar. Efter att den här respittiden har löpt ut måste datorerna anslutas till skolans nätverk för fortsatt användning
 • Fasta licenser kräver en årlig kostnadsfri licensförlängning.

Stöd för datainsamling

 • Kompatibel med TI-Nspire Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor och Vernier EasyTemp® sensorsystem för temperatur för att möjliggöra insamling och analys av data

Kompatibilitet med grafräknare

 • Kompatibel med TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX CAS, och TI-Nspire™ CX II-T CAS handenheter.

Support

 • 3 års begränsad garanti.
 • Support på telefon 00 800 4 84 22 737
 • Kontaktformulär
 • Mer information
 • Aktiviteter för klassrum finns tillgängliga
 • Låneprogram för workshopar – låna TI-räknare för utvärdering eller workshopar
 • TI Technology Rewards-program – poäng som ges vid inköp kan bytas ut mot ytterligare produkter eller tjänster från TI
 • Kompletta handböcker finna tillgängliga

Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA. och andra länder. Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör dess ägare.

Resurser

Dra nytta av TI:s omfattande uppsättning av gratis aktiviteter och tjänster för din programvara.

Handböcker

TI-Nspires handböcker finns tillgängliga som stöd när du lär dig att använda TI-Nspires teknologi.

Håll dig uppdaterad

Se till att din dators programvara är uppdaterad med de senaste funktionerna genom att ladda ner den senaste versionen.