Education Technology

Resurser

Nedan finner du material och resurser som kan vara till hjälp vid användning av TI-84 Plus CE-T Python Edition, men även för tidigare modeller från TI-84 Plus serien. Däremot fungerar endast Python aktiviteterna på den modell som i produktnamnet anger "Python Edition".

Handböcker

Digitala handböcker som kan laddas ner och vara till hjälp vid handhavandet av TI-84 Plus CE-T Python Edition.

Håll dig uppdaterad

Uppgradera din grafräknare TI-84 Plus CE-T Python med den senaste versionen av operativsystemet 

Koda med TI

Korta övningar som lär dig grunderna i programmering med grafräknaren TI-84 Plus CE-T Python Edition.