Education Technology

Applikationer

Anpassa ditt lärande med hjälp av applikationer till grafräknaren TI‑84 Plus CE-T Python Edition. Möjligheten att använda applikationer utökar funktionerna hos din grafräknare. Applikationerna ger dig möjlighet att utföra specifika matematiska och naturvetenskapliga beräkningar och fördjupa din förståelse för olika begrepp.

Python-applikation

Ladda ner den senaste Python versionen nu till din TI-84 Plus CE-T Python Edition.

Geometriapplikationen Cabri™ Jr.

Nu kan du ge dina elever nya upplevelser av matematik med interaktiv geometri. Skapa engagemang i klassrummet genom att låta eleverna konstruera, analysera och transformera geometriska objekt.

Denna banbrytande teknik har utvecklats för TI av CabriLog och den berömde franska matematikern Jean-Marie Laborde. Här är några av funktionerna i geometriapplikationen Cabri™ Jr:

 • Skapa interaktiva geometriska konstruktioner med hjälp av punkter, en uppsättning punkter för en ort, linjer, polygoner, cirklar och andra grundläggande geometriska objekt
 • Förändra geometriska objekt direkt för att kunna se mönster, skapa hypoteser och dra slutsatser. Du får dessutom ett mer intuitivt och mycket interaktivt gränssnitt

Applikationen CellSheet™

Möjligheterna att använda kalkylblad gör din grafräknare till ett mer mångsidigt verktyg vid en mängd olika lektioner!

 • Gör det möjligt för eleverna att mata in text och data i celler
 • Skapa cellformler och använd inbyggda funktioner

Applikationen för plottning av kägelsnitt

Med den här applikationen visas ekvationer i funktionsform, parameterform eller polär form och ger ett enkelt sätt att rita de fyra kägelsnitten (andragradskurvorna):

 • Cirkel
 • Ellips
 • Hyperbel
 • Parabel

Genom att mata in de nödvändiga parametrarna kan man:

 • Rita
 • Spåra
 • Söka efter olika karaktäristika för kägelsnitten

App för plottning av olikheter

Utöka dina möjligheter med grafritning med hjälp av applikationen för plottning av olikheter.

Eleverna kan:

 • Ange olikheter med hjälp av symboler
 • Plotta olikheter med skuggning för föreningsmängd (union) och skärning
 • Spåra intressanta punkter (skärningar) mellan funktioner
 • Lagra koordinatpar (x,y) för visning
 • Ange funktioner för linjär programmering

Applikationer med språkinställningar

Dessa applikationer översätter samtliga uppmaningar, felmeddelanden och de flesta funktioner till antal olika språk.

Periodiska systemet

Eleverna kan använda den här applikationen för att alltid ha en grafisk elektronisk version av det periodiska systemet till hands! Den här applikationen innehåller inte bara en grundläggande uppställning över det periodiska systemet. Eleverna kan även enkelt granska och visa trender i det periodiska systemet med hjälp av sin grafräknare.

Applikationen ger bland annat även följande möjligheter:

 • 15 egenskaper och fakta om 109 grundämnen
 • Diagram över grundämnenas periodiska egenskaper
 • Enkel navigering mellan de olika grundämnena

Applikationen Root Finder och Simultaneous Equation Solver

Applikationen Root Finder ger bland annat följande möjligheter:

 • Ange polynom upp till och med grad 10
 • Inställningar görs via den lättanvända POLY MODE-skärmen
 • Visa rötter som bråk eller decimaltal för flera rötter
 • Möjlighet att ange att endast reella rötter ska visas för polynom av andra och tredje graden
 • För polynom av fjärde graden eller högre visas rötter i komplext format
 • Lagra polynom som Y= för plottning och vidare undersökning
 • Verifiera att en rot är noll för polynomfunktionen genom att lagra rötter i reellt format

Applikationen Simultaneous Equation Solver (ekvationssystemlösare) har bland annat följande möjligheter:

 • Ange ekvationssystem med upp till tio ekvationer och tio obekanta
 • Inställningen görs via den lättanvända SIMULT MODE-skärmen
 • Visar exakt lösning, oändligt antal lösningar eller ingen lösning
 • Lagring av koefficientmatrisen, totalmatrisen och lösningen
 • Visning av reducerad radtrappstegsform

Applikationen Probability Simulation

Utforska sannolikheter med hjälp av interaktiva animationer som bl.a. simulerar tärningskast, myntkast eller genererar slumptal på din grafräknare.

Exempel på funktioner:

 • Stapeldiagram för försöksresultat
 • Tabeller över försöksdata
 • Möjlighet att ange antalet försök
 • Olika sätt att samla in data
 • Viktning av sannolikheter

Eleverna kan även exportera data för att kunna analysera dessa ytterligare.

Applikationen Science Tools

De naturvetenskapliga verktygen ger dig möjlighet att göra omvandlingar mellan olika enheter på din grafräknare. Den här applikationen hjälper dig att få ut mer av din grafräknare under dina lektioner i de naturvetenskapliga ämnena.

Applikationen innehåller:

 • Konstanter och omvandlingar
 • Beräkning av siffervärden
 • Verktyg för plottning
 • Vektor, verktyg

Applikationen Transformation Graphing

Denna applikation hjälper eleverna att dra visuella slutsatser om funktioner och ger en förbättrad grafisk förståelse. Det är enkelt att dra nytta av applikationens möjligheter: skriv bara in funktionen och studera sedan ändringarna i grafen när olika parametrar ändras.

Elever kan:

 • omedelbart se hur en förändring i värdet för en koefficient påverkar en graf
 • Anpassa ekvationer visuellt till en plottning av data genom att manipulera koefficienter

Vernier EasyData™ App

Applikationen EasyData™ från Vernier Software & Technology är en enkel programvara för datainsamling för grafräknarna i TI-84 Plus-familjen. Utforska världen omkring dig med den här applikationen. Applikationen startar automatiskt datainsamling när den används med sensorer Vernier EasyTemp™ och läser in inbyggda experiment för alla understödda Vernier-sensorerEasyData™ har stöd för datainsamling via Vernier USB-sensorer (endast TI-84 Plus-familjen) samt via CBR™ 2-, med hjälp av TI-84 CE-T.