Education Technology

TI-84 Plus CE-T Python Edition specifikation

Generellt Skärm
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Lagring
3 MB flash-ROM-minne för lagring av data och appar
154KB ledigt RAM-minne
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Färg
Bakgrundsbelyst färgdisplay
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Ström
Drivs av uppladdningsbart TI-batteri (medföljer)
USB-port för datoranslutning
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Storlek
320 x 240 pixels (2.8 tums diagonal)
license shield icon Support
3 års begränsad garanti. Support på telefon 00 800 4 84 22 737
Kontaktformulär Mer information
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Upplösning
140 DPI; 16-bitars färgdjup
Generellt
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for storage Lagring
3 MB flash-ROM-minne för lagring av data och appar
154KB ledigt RAM-minne
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for power Ström
Drivs av uppladdningsbart TI-batteri (medföljer)
USB-port för datoranslutning
license shield icon Support
3 års begränsad garanti. Support på telefon 00 800 4 84 22 737
Kontaktformulär Mer information
Skärm
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for color Färg
Bakgrundsbelyst färgdisplay
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for screen size Storlek
320 x 240 pixels (2.8 tums diagonal)
ti-nspire cx ii graphing calculator specifications icon for resolution Upplösning
140 DPI; 16-bitars färgdjup

Inbyggda funktioner

 • Möjlighet att lägga till bilder som bakgrund till en graf
 • 15 färger för visning av olika grafer
 • Ändra stil och färg på axlar och rutnät i grafer
 • Katalog för syntaxhjälp
 • En alfabetisk KATALOG över grafräknarens samtliga funktioner finns i en meny
 • Avancerade funktioner nås via rullgardins-menyer
 • Reella och komplexa beräkningsresultat beräknas med 14-siffrig noggrannhet och visas med 10 siffror samt en 2-siffrig exponent
 • Ritar 10 funktioner, 6 kurvor i parameterform, 6 kurvor i polär form och 3 rekursivt definierade talföljder
 • Upp till 10 funktioner kan definieras, sparas, ritas och analyseras samtidigt
 • I läget för talföljdsgrafer kan man visa talföljden som en tidsgraf eller som fasdiagram.
 • Användardefinierade listnamn. Upp till 999 element kan lagras i listor
 • 17 interaktiva zoomfunktioner
 • Numeriska utvärderingar visas i tabellformat för alla graflägen
 • Interaktiv analys av funktionsvärden, nollställen, maxvärden, minvärden, integraler och derivator
 • 8 olika grafstilar gör det enkelt att skilja på de olika grafer som ritas samtidigt
 • Skärmvisningen kan delas horisontellt eller vertikalt
 • Visa grafer och tabeller sida vid sida.
 • Lagrar upp till 10 stycken
 • Matrisfunktionerna omfattar inverser, determinant, transponering, utökad matris, reducerad radtrappstegsform och elementära radoperationer. Matriser kan konverteras till listor och tvärtom
 • Listbaserad en- och tvåvariabelanalys. Logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell potens-, kvadratisk, kubisk och fjärdegrads regressionsmodeller
 • 3 statistiska definitioner för spridningsdiagram, xy-diagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram och normalfördelningsplot
 • Avancerade statistiska funktioner som bland annat omfattar 10 funktioner för hypotestester, 7 funktioner för konfidensintervall och envägsanalys av varians (ANOVA)
 • 15 funktioner för sannolikhetsfördelning, bl.a. normal, Student-t, chi-kvadrat, binomial och Poisson
 • Ekonomiska funktioner som tidsvärdet av pengar (TVM), betalningsflöden och amortering. Interaktiv helskärmsredigerare för lösning av TVM-problem
 • Interaktiv redigerare för ekvationslösning ger möjlighet till numerisk lösning av olika variabler i en ekvation
 • 11 regressionsmodellberäkningar
 • Adderad med programmeringsspråket Python