Education Technology

TI-Innovator™ Hub med
TI LaunchPad™ Board

Lösningen för klassrum som omvandlar nyfikenhet till förståelse

En komplett och enkel programmeringsplattform!

Inspirera nästa generations innovatörer och uppfinnare

TI-Innovator™-Hub är den centrala delen av TI-Innovator™-systemet. See denna video som visar några av dess integrerade funktioner. 

TI-Innovator™ Hub

Enheten TI-Innovator Hub är den centrala delen av TI-Innovator-systemet, ett hjälpmedel och komplement till Texas Instruments grafräknare och programvara, som bidrar till att eleverna kan utföra kodning i sina projektarbeten i klassen. 

Utökad funktionalitet

The TI-Innovator™ Hub stödjer TI-84 Plus CE-T grafräknare och TI-Nspire™ CX handenheter och programvara.

 

Nu tillgängligt för TI-Nspire ™ CX II-T CAS handenhet eller med TI-84 Plus CE-T Python Edition och programvara. Expandera datorns möjligheter genom att även använda Python-programmering på din handenhet för att styra TI-Innovator ™ Hub och robotbilen Rover.

TI-Nspire™ CX teknologi

TI-84 Plus CE-T Python Edition

Koda, konstruera och bygg upp.

Övningar online: 10 Minutes of Code till TI-Innovator™ Hub

Här finns olika övningar för att introducera elever för grunderna i programmering. Dessa är utvecklade för att bidra till ökad förståelse för matematiska begrepp, programmeringslogik och få praktisk erfarenhet i programmering. Här används TI-84 Plus CE-T, TI-84 Plus CE-T Python Edition eller TI-Nspire CX teknologi för att kontrollera TI-Innovator Hub.
 

Skapa erfarenhet

Med hjälp av TI-Innovator Hub och TI:s grafräknare går det att blanda kodning och tekniska konstruktioner, vilket bidrar till en mer engagerande undervisning i matematik och naturvetenskap.

Praktiska erfarenheter

Det integrerade TI LaunchPad™-kortet används av dagens ingenjörer och ger eleverna tidigt en inblick i praktiska tillämpningar.

Klar att anslutas och användas

Direkt efter uppackning är TI-Innovator™-hubben klar att anslutas till grafräknaren TI-84 Plus CE-T eller TI-Nspire™ CX teknologi (handenhet eller dator).

Ta MINT till nästa nivå

Utmana eleverna att lösa öppna problem genom att skapa projekt med TI-Innovator™ Hub och TI-Innovator ™ Rover.

Obegränsade möjligheter

Tack vare flera in- och utgångar får TI-Innovator™-hubben utökad kapacitet och motiverar eleverna till att föreställa sig, utforma, bygga och testa kreativa lösningar.

Samspela med den praktiska verkligheten

Elever kan skriva kod för att programmera lösningar som aktiverar en röd-grön-blå lysdiod, en röd lysdiod , en ljusgivare och en högtalare , som alla är inbyggda i TI-Innovator™-hubben.

Avsedd för klassundervisning

TI-Innovator™ hubb har ett robust hölje och är klar för användning i klassrummet

Förbättra förståelsen inom MINT med hjälp av TI-Innovator™-paketen

TI-Innovator™-tillbehören innehåller de komponenter som behövs för att utöka användningsmöjligheterna hos TI-Innovator™-hubben.

TI-Innovator™ Breadboard Paket

Krävs till ett flertal övningar och innehåller motstånd, kondensatorer, lysdioder och andra komponenter för att utforska principer i elektronik.

Mer information

TI-Innovator™ I/O-modulpaket

Paketet krävs för "Science Through Engineering Design activities" och innehåller moduler med en servomotor, vibrationsmotor, ljusgivare och vita lysdioder.

Mer information

Avståndsmätarmodul (ultraljud)

Denna modul mäter avståndet från modulen i centimeter.

Mer information

TI-Innovator™ Rover

Rover är ett programmerbart robotfordon med flera inbyggda sensorer, som styrs av TI-Innovator™ Hub och kompatibla TI grafräknare.

Mer information