Education Technology

Resurser till TI-Innovator™ Hub

Praktiska länkar för att hålla ditt TI-Innovator™-system uppdaterat

Support

Handböcker

Ladda ner de senaste bruksanvisningarna och startguiderna för att få största möjliga nytta av din TI-Innovator™-Hub.

Ladda ner PDF

Visa eGuide

Operativsystem och applikationer

Håll TI-84 Plus CE-T, TI-Nspire™ CX teknologin och TI-Innovator™-hubben uppdaterade.

TI-84 Plus CE-T familjen

TI-Nspire™ CX teknologi

TI-Innovator™-Hub app

Testprogram

Utför felsökning på TI-Innovator™-hubben med dessa testprogram för komponenterna på kortet och I/O-enheterna.

Komponenter på kortet för:

TI-Nspire CX teknologi
TI-84 Plus CE-T familj