Education Technology

Undervisningsmaterial

Hitta användbara läromedel på denna sida. Dessa kan laddas ner kostnadsfritt.

TI-Nspire teknologi

Här finns material, häften och arbetsfiler som är gjorde för TI-Nspire™ handenheter och datorprogramvara. Dessa kan här laddas ner kostnadsfritt.

Webbsidorna Digitala resurser


Videoklipp

Dessa visar steg-för-steg exempel med TI-Nspire™, bland annat kan du se hur enkelt du kan bygga flödesscheman med hjälp av programvaran (s.k. widgets).
Se video klipp


Extra bra hjälp till fysik- och kemi lektionen!

Vi rekommenderar sig som undervisar i fysik eller kemi att ladda ner dessa filer till din TI-Nspire progrogramvara (eller handenhet). De kommer troligen att vara till stor hjälp för dig!

Video - Se exempel på hur de kan användas


Använda symbolhanterande hjälpmedel i matematik

Från 2018 har vi nya ämnesplaner i matematik. Det finns en hel del förändringar vad avser användning av digitala verktyg. Vi tar ett exempel från ämnesplanen för matematik 1c och området Taluppfattning, aritmetik och algebra:

Generalisering av aritmetikens räknelagar till att hantera algebraiska uttryck, såväl med som utan symbolhanterande verktyg.

Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter samt potensekvationer, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktygVi har markerat det som tillkommer i ämnesplanen med fet stil. Du kan läsa mer på Skolverket i själva ämnesplanerna och kommentartexten.

 

I nedanstående fyra länkade dokument finns exempel på hur man speciellt kan använda symbolhanterande hjälpmedel (CAS) för att lösa ett antal matematikuppgifter. Varje dokument motsvarar en lektion. Det finns också ett övergripande dokument där vi särskilt diskuterar de symbolhanterande verktygen, där vissa är mycket kraftfulla. Det finns också länkar till fyra programfiler för TI-Nspire™ CAS i lektionsfilerna. 

 

   Dokument:   Programfiler

 

Övningar för dig som tidigare använt grafräknare TI-82 Stats, TI-84 Plus och nu vill börja använda TI-Nspire™ CX CAS 

 

Nspirerande matematik - Online

Heltäckande läromedel för Ma 1 och Ma 2 som integrerar exempel med TI-Nspire™ CX CAS

Läs mer

 

Koda med TI - TI-Nspire™ CX CAS handenhet eller programvara
Det finns även exempel tillsammans med tillbehöret 
TI Innovator™ Hub

TI-Innovator™ Hub utökar funktionaliteten hos TI-Nspire CX CAS genom att göra programmering och digitalt skapande lättillgängligt.
Hubben kopplas direkt till handenheten eller till datorprogramvaran, och utnyttjar verktygets potential för programmering fullt ut, vilket är till stor vikt när elever lär sig koda eller är involverade i olika STEM*-projekt. 

Koda med TI - programmeringsexempel 


Bloggar/videos (externt i Norden):


Övrigt

Dra nytta av online-seminarier där du i lugn och ro kan lyssna och se hur erfarna pedagoger visar hur du kan använda TI teknologi för att öka elevernas förståelse. Dessa webbseminarier erbjuds för en mängd ämnesområden och TI-plattformar. Till webbseminarierna finns oftast en hel del material, t.ex. Nspire-filer, elevaktiviteter och lärarhandledning. (engelska) webbseminarier

Ett ställe att hitta bra idéer till material är den officiella amerikanska sidan med undervisningsresurser TI Math Nspired   

Compass Learning Technologies - TI-Nspire™ technology - Steve Arnolds (amerikansk)

Här finner du ett flertal fantastiska filer som du kan ladda ner och använda i din TI-Nspire™ handenhet eller programvara. (amerikansk). Detta material är producerat med hjälp av TI-Nspire´s Lua programmering.

Fortbildning för lärare

Läs mer här

Grafräknare

Här finns material, häften och arbetsfiler som är gjorde för TI:s grafräknare. Dessa kan här användas och laddas ner kostnadsfritt.

Portal Digitala resurser

Detta är en samlingsplats för digitala övningsmaterial, här kan du bl.a. söka material till TI:s grafritande räknare

Portal Digitala resurser

 

TI-82 STATS
- mer matematik med TI-82 Stats

(för grundskolans senare del)
Häftet innehåller ett antal tips och idéer om hur du kan göra din grafäknare till ett effektivt, roligt och ytterst användbart hjälpmedel inom olika områden av den matematik som behandlas på grundskolans senare del och inom första kurserna på gymnasiet.

Ladda ner TI-82 Stats häftet (1MB)

TI-84 Plus
- Massor med smarta tips för din TI-84 Plus

Detta häfte innehåller att antal tips på hur du kan göra din grafräknare till ett effektivt och användbart hjälpmedel inom olika områden av den matematik som behandlas inom de första kurserna på gymnasieskolans kurs A och B. I slutet av häftet finns också några tips för matematik på C-kursen.

Massor med smarta tips för din TI-84 Plus A4 format (1MB)

Koda med TI - TI-84 Plus CE-T och TI Innovator™ Hub - Exempel
TI-Innovator™ Hub utökar funktionaliteten hos grafräknaren TI-84 Plus CE-T genom att göra programmering och digitalt skapande lättillgängligt.
Hubben kopplas direkt till TI-84 Plus CE-T, och utnyttjar räknarens potential för programmering fullt ut, vilket är till stor vikt när elever lär sig koda eller är involverade i olika STEM*-projekt. 

Koda med TI - programmeringsexempel 

 

Här finner du fler aktiviteter med och för TI-84 Plus familjen - Länk till aktivitetscenter

 

 

Funktionsräknare

TI-106
Kopieringsmaterial till TI-106
Arbetsblad för de lägre årskurserna i grundskolan som inspirerar till roliga uppgifter med miniräknare.
Fri kopieringsrätt.

Kopieringsmaterial till TI-106 (765 KB)

TI-30XS MultiView™; - Lärarhandledning

Alla referenser i handboken hänvisar till TI-30XS MultiView, men är också överförbara till TI-30XB MultiView. Handledningen består av två delar: Övningar och Hur man ska använda TI-30XS MultiView räknaren. Delen övningar innehåller en samling aktiviteter som intregrerar TI-30XS MultiView i matematikundervisningen. Delen Hur man ska använda TI-30XS MultiView-räknaren är utformad för att hjälpa er att lära eleverna hur de ska använda räknaren.

Ladda ner TI-30XS MultiView lärarhandledning (10MB)