Education Technology

Classroom Activities

Advanced

Subjects

Topics

Devices

Datorprogramvara

Nivå

Apps

Tillbehör

Displaying:

Visar 1 - 15 of 145 resultat

Page:

Classroom Activities Författare Nivå Tekniskt hjälpmedel

Antal kast tills man får en sexa

Du kastar en tärning. Hur många kast måste du i genomsnitt göra för att få en sexa?
 • Gymnasium
 • TI-84 Plus Family
49

Exponentiell och annan utveckling - exempel med konsumentpriser

I denna aktivitet går vi igenom vad som kännetecknar exponentiell förändring i ett praktiskt sammanhang.
 • Gymnasium
 • TI-84 Plus Family
15

Formler och mönster

I denna aktivitet studerar vi hur man kan se mönster i ett antal geometriska figurer och hur man kan uttrycka det med en formel av typen ”ökar med tre för varje figur”.
Den formeln kan ofta uttryckas rekursivt, som här, eller i s.k. sluten form.
 • Gymnasium
 • TI-84 Plus Family
14

Inga vanliga medelvärden

Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det.
Vi går här igenom olika sätt att tänka och visar på hur man med algebraiska, numeriska geometriska och grafiska representationer kan åskådliggöra hur medelvärden kan beräknas vid hastighetsproblem.
 • Gymnasium
 • TI-84 Plus Family
9

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor

I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.
Data är koldioxidhalten i atmosfären i ppm (parts per million) från år 1959 och fram till 2015.
Listor för dessa data kan laddas ner till räknaren och bifogas till denna aktivitet.
 • Gymnasium
 • TI-84 Plus Family
13

Stora talens lag eller det jämnar ut sig

Vi kommer i denna aktivitet att åskådliggöra stora talens lag genom göra ett stort antal försök med slantsinglingar med räknarens slumptalsgenerator och titta på hur den relativa frekvensen för andelen krona stabiliseras efterhand.
Vi tittar också på fördelningen av andelen krona i varje försök.
 • Gymnasium
 • TI-84 Plus Family
6

Övningar på linjära samband

I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.
Inga algebraiska manipulationer utan fokus ligger på hur vi ska tolka den grafiska representationen till en ekvation för ett linjärt samband.
 • Gymnasium
 • TI-84 Plus Family
13

Statistiska samband och korrelation

I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.
Det innebär att man identifierar sambandet mellan en beroende variabel (x) och en oberoende variabel (y).
 • Gymnasium
 • TI-84 Plus Family
13

Modellera en andragradsfunktion

Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Man ska då först importera bilden till räknaren med gratisprogrammet TO Connect. Du ska sedan analysera den framräknade kvadratiska funktionen och tolka funktionens parametrar i relation till olika mått i bilden.
 • Gymnasium
 • TI-84 Plus Family
29

Lösa ekvationer på olika sätt

I denna aktivitet tittar vi närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

I kurserna lär du dig att lösa första- och andragrads- ekvationer exakt med algebraiska metoder. Men ibland kan det vara så att ekvationerna inte kan lösas enkelt algebraiskt. Det gäller t.ex. problem där man räknar med ränta i samband med sparande och avbetalningar på lån. Då kan man använda, ekvationslösaren, som är ett av räknarens inbyggda verktyg.
 • Gymnasium
 • TI-84 Plus Family
24

Hantera linjära funktioner

I kurs 1 sysslar man med funktioner som kan skrivas på formen
I kurs 2 går man vidare och arbetar med linjära funktioner som man kan skriva på olika sätt.

Man gör många algebraiska omskrivningar och studerar bl.a. hur det så kallade k-värdet hänger ihop med koordinater för punkter på räta linjer.
 • Gymnasium
 • TI-84 Plus Family
18

Hantera andragradskurvor, del 2

I denna, den andra av tre aktiviteter om andragradsfunktioner, tittar vi närmare på deras symmetriegenskaper och nollställen.
 • Gymnasium
 • TI-84 Plus Family
18

Hantera andragradskurvor, del 1

I denna, den första av tre aktiviteter om andragradsfunktioner, går vi på ett enkelt sätt gå igenom hur man kan manipulera dem på räknaren.
 • Gymnasium
 • TI-84 Plus Family
20

Exponentialfunktioner och logaritmer

Vad kännetecknar en växande exponentialfunktion?
I denna aktivitet jämför med andra samband och upptäcker att den på lång sikt alltid växer ifrån andra funktioner.
 • Gymnasium
 • TI-84 Plus Family
12

Beskrivande statistik - läge och spridning

I denna aktivitet gör vi ett antal beräkningar på data om antalet allvarliga olyckor på en vägsträcka under 15 år. Begrepp som kommer upp är medelvärde, median och spridningsmåttet standardavvikelse och dessa mått beräknas utifrån definitionerna och med räknarens inbyggda funktioner.
 • Gymnasium
 • TI-84 Plus Family
11