Education Technology

Om Nspirerande Matematik

Detta är ett heltäckande läromedel för Ma 1c och Ma 2c där TI-Nspire™ verkar som en kraftfull resurs i elevens lärande. I Nspirerande matematik får lärare och elever bl.a. tillgång till ett läromedel som har rikligt med aktiviteter, och som kan användas både med datorer och TI-Nspire handenheter. Man kan naturligtvis också skriva ut material för att få något som påminner mer om en traditionell bok.

Läromedlet är huvudsakligen vinklat mot de studieinriktade programmen på gymnasiet och här finns t.ex. uppgifter som innefattar arbete med och utan tekniska hjälpmedel. Materialet är interaktivt och målet är att eleven ska känna sig personligt adresserad i framställningen. Slutligen ska nämnas att vår ambition har varit att ge alla elever utmaningar. Det gäller alltså både de som precis blivit godkända i grundskolan till dem som tillgodogjort sig kursen med goda kunskaper.

Du som är lärare kan även få tillgång till lärarhandledning för respektive kurs om du så önskar.

Nspirerande matematik

Ma1c

Ma1c 1: Tal

Ma1c 2: Geometri

 Ma1c 3: Funktioner

Ma1c 4: Statistik och sannolikheter

Ma2c

Ma2c 1: Algebra och funktioner

Ma2c 2: Klassisk geometri

 Ma2c 3: Statistisk