Education Technology

Fortbildning

Kostnadsfria lärarträffar

Introduktionskurserna brukar normalt vara ca. 3.5 långa, och de hjälpmedel som används är TI-Nspire™ CX CAS handenheter eller datorprogramvara alt. grafräknaren TI-84 Plus CE-T. Vi påbörjar nu även kurser med det nya programmeringsverktyget TI Innovator™ Hub.
På grund av den nya läroplanen som är i antågande och för att det behövs mer tid för fortbildning, så erbjuder vi även längre kurser under hösten.

Det brukar bli en helkväll eller dag med inspiration och idéer till din egen matematikundervisning, där erfarna T3 instruktörer och lärare presenterar och diskuterar möjligheter och ideér för att öka elevernas intresse och förståelse för matematik, naturvetenskap och teknik.  

I höst är de flesta kurser med hjälp av symbolhanterande verktyg och programmering blir även ett inslag i kursen, eftersom det är nytt i den nya läroplanen för de flesta kurser på gymnasiet.Lärarträffar

Vårterminen 2018

Stockholm

Heldagskurs den 23 april 

Kursen fokuserar på områden som kan vara till hjälp med tanke på nya ämnensplanen för matematik (symbolhanterande hjälpmedel/programvara + programmering). 

Instruktörer: Bengt Åhlander och Anders Holmgren

Plats uppdateras inom kort. 

Senaste anmälningsdag: 9:e mars 

Kursupplägg: Enligt nedanstående

 
Generellt upplägg för våra kurser:
(efter förfrågan från kommuner och skolor)

½ dag:    Digitala verktyg i matematik & natur-

vetenskap. Symbolhanterande (CAS)

verktyg och programmering alt.

 

1 dag:    fm. Digitala verktyg i matematik
              och naturvetenskap med CAS

              em: Programmering med

programvara och hjälpmedel


Halvdagskurs 14 augusti

Mer information följer inom kort.

 

Göteborg

Heldagskurs: den 27 april

Kursen fokuserar på områden som kan vara till hjälp med tanke på nya ämnensplanen för matematik (symbolhanterande hjälpmedel/programvara + programmering). 


Instruktör: Bengt Åhlander


Plats uppdateras inom kort. 

Senaste anmälningsdag: 6:e april 


Kursupplägg: Enligt nedanstående 


 

Generellt upplägg för våra kurser:

(efter förfrågan från kommuner och skolor)

 

½ dag:    Digitala verktyg i matematik.&

             naturvetenskap.

Symbolhanterande verktyg.

 

1 dag:   fm: Digitala verktyg i matematik

              och symbolhanterande verktyg

eller programvara.

              em: programmering med

programvara och hjälpmedel

 
Halvdagskurs 16 augusti

Mer information följer inom kort.

 

Malmö

Heldagskurs den 24 april  

Kursen fokuserar på områden som kan vara till hjälp med tanke på nya ämnensplanen för matematik (symbolhanterande hjälpmedel/programvara + programmering). 


Instruktör: Jan Dahlgren

 

Plats uppdateras inom kort. 

Senaste anmälningsdag: 10:e april

Kursupplägg: Enligt nedanstående 

 

Generellt upplägg för våra kurser.

(efter förfrågan från kommuner och skolor)

 

½ dag:  Digitala verktyg i matematik & natur-

vetenskap. Symbolhanterande (CAS)

verktyg och programmering alt.


1 dag:     fm. Digitala verktyg i matematik

              och naturvetenskap med CAS

               em: Programmering med

programvara och hjälpmedelHalvdagskurs 16 augusti

Mer information följer inom kort.

 

Vi erbjuder ett antal kurser på nätet där vi visar olika moment med TI-84 Plus CE-T och vårt nya kodningsverktyg TI-Innovator™ Hub. Online-kurserna är ett enkelt sätt att fortbilda sig, då du kan göra det hemifrån eller från den plats du själv önskar. Det enda du behöver är en dator med internetupkoppling.

Samtliga kurser är c:a 45 min långa, och kostnadsfria!

"Digitala verktyg i matematik. Symbolhanterande verktyg."

9 maj - kl. 16.00

Lärare: Mark Clarhäll & Bengt Åhlander

Innehåll:

» Algebraiska uttryck och ekvationer (linjära-, exponential- , potens-, polynom-) med symbolhanterande verktyg

» Polynom och Rationella uttryck med symbolhanterande verktyg

 

» Derivata, integraler med symbolhanterande verktyg

 

» Statistik

 

» Datalogging

"Programmering i klassrummet. TI-basic. TI-codes."

13 juni - kl. 10.00

Lärare: Mark Clarhäll & Bengt Åhlander

 

Programmering - introduktion med följande begrepp:

» Disp, Edit, Output

» Send, Wait,  Prompt, eval

"Programmering med TI Innovator"

30 maj - kl. 14.00

Lärare: Mark Clarhäll & Bengt Åhlander

 

Programmering med TI-Innovator Hub:

»  Send, Prompt, For-loopar, If...Else

 

Teachers, Teaching with Technology

Ett världsomspännande fortbildningsprogram

Vad är T3?

T3 – Teacher Teaching with Technology™  - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av andras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogiska hjälpmedel  i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.

T3 anordnar fortbildning för lärare i hur man implementerar och använder teknologi (grafräknare/labbutrustning/programvara) på bästa sätt i klassrummet, samtidigt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till din klass. Dessa fortbildningar hålls främst av erfarna och verksamma lärare.

- 1986 bad professorerna vid University of Columbus Ohio, Bert Waits och Frank Demana, Texas Instruments att utveckla en grafritande räknare, baserad på deras ideer och arbete med boken “Pre Calculus Mathematics, A Graphical Approach”. Eftersom detta var ett helt nytt sätt att undervisa i matematik, började Waits och Demana 1988 att anordna kurser för lärare, både för att bekräfta sina ideer och för att hjälpa lärare att introducera detta nya arbetssätt.

- Detta resulterade 1990 i att Texas Instruments kom med sin första grafritande räknare TI-81, och blev starten för lärarnätverket T3. Ett nätverk vars uppgift är att erbjuda professionell fortbildning för lärare på hur man på ett pedagogiskt sätt använder grafritande hjälpmedel i undervisningen.

- 1994 och 1995 hölls 2 stora T3-konferenser i USA, dit Waits och Demana bjöd in professorer och forskare från hela världen att delta och att dela med sig av sina ideer. Framgångarna från konferenserna i USA ledde till att Waits 1996 i samband med den internationella matematiklärarkonferensen – ICME 8 - lyckades bilda ett liknande lärarnätverk i Europa: T3 Europe.

T3 Europe är; representerat i 12 länder, är ett internationellt nätverk av matematik-, naturvetenskap- och tekniklärare som använder Texas Instruments i sin undervisning.

T3 erbjuder lärare över hela Europa:
» Att genom kollektivt lärande hitta effektiva och värdefulla metoder för användning av grafritande aktiviteter, ideer och uppgifter för klassrummet
» Tips på hur du kan öka elevernas förståelse genom att visualisera
» Stöd i hur du kan integrera grafritande hjälpmedel i undervisningen
» Hjälp i hur du kan öka dina elevers studieresultat

T3-material och information om ditt lokala T3-nätverk hittar du på www.t3europe.eu

Då IKT utgör en stor del av elevernas tillvaro, har vi ett ansvar att hjälpa dem att använda tekniken effektivt. Vår ambition är att elevena skall vara aktiva i sitt lärande, att de genom att utforska och undersöka skall får en bättre och djupare förståelse av matematiska och vetenskapliga begrepp – för att på så sätt ge dem de bästa förutsättningar att bli framgångsrika i sin framtida yrkesroll!

Avslutningsvis ett citat från Bert Waits, 2000:
Vissa kunskaper och färdigheter blir viktigare på grund av att tekniken kräver det.
Vissa kunskaper och färdigheter blir minder viktiga på grund av att tekniken ersätter dessa.
Vissa kunskaper och färdigheter blir möjliga tack vare att tekniken möjliggör det.

Sveriges T³ instruktörer

Vårt utbildningsteam består främst av yrkesverksamma lärare och lärarutbildare med stor undervisningserfarenhet och med lång erfarenhet av pedagogisk användning av ny teknik i klassrummet. Detta borgar för hög kvalitet på våra kurser.

Nedan följer en kort beskrivning av Sveriges T³ team idag.

Bengt Åhlander
Har en lång och gedigen bakgrunds i att använda tekniska hjälpmedel i undervisningen och undervisade senast i matematik och fysik vid Uddevalla gymnasium. Därefter arbetade han även några år som rektor vid samma skola. Han har under många år varit projektledare för Sigma8.
Bengt har sedan 20 år tillbaka fått vissa konsultuppdrag från Texas Instruments och även arbetat fulltid som skolkonsult mellan 2008-2013. Detta gör att Bengt har en fantastisk överblick och kunskap i hur dessa hjälpmedel bäst kan användas på ett didaktiskt och pedagogiskt sätt i klassrummet. Har är särskillt engagerad i TI-Nspire teknologi och CAS.

Jan Dahlgren
Jan har arbetat som lärare sedan 1973 och har undervisat på gymnasiet sedan 1987. Han har de senaste åren arbetat vid Jämtlandsgymnasiet Wargentin i Östersund, där han periodvis har arbetat som pedagogiskutvecklingsledare inom NV-programmet. Jan har bedrivit kursverksamhet med grafritande räknare och har även använt dessa tillsammans med labbutrustning så som CBL 2 & CBR 2. Han har även erfaranhet av datorprogramvaran TI-Nspire™ CAS och även iPad® appen av den samma.

Maria Wærn
Maria är förstelärare i matematik vid Tibble Fristående Gymnasium i Täby. Hon har arbetat som matematik- och kemilärare sedan 1986. Maria har stor erfarenhet från att arbeta vid såväl internationella skolor med IB-programmet som svenska gymnasieskolor. Sedan 2007 har Maria arbetat med TI-Nspire teknologin i klassrummet. Vid Tibble gymnasium använder hon TI-Nspire CX CAS handenheter samt TI-Nspire CAS Navigator som kopplar samman alla handenheter i ett trådläst nätverk. Även programvaran TI-Nspire CAS används ofta i Marias klassrum.

Jonas Sjunnesson

Jonas arbetar som matematik- och fysiklärare vid Balderskolan i Skellefteå. Jonas har en längre dit användt sig av symbolhanterande hjälpmedel i klassrummet och använder då TI-Nspire™ CX CAS handenhet med datorprogramvara. Jonas är även läromedelsförfattare för Liber.

Mauritz Blomqvist
Undervisar i matematik och fysik vid Katedralskolan i Uppsala. Mauritz har en djupare förståelse i programvaran TI-Nspire™ CAS och har särskillda kundskaper i programmering och bland annat i användningen av LUA programmering.

Kursmaterial

Mer info kommer snart!


Kursanmälan

- Anmälan till befintlig kurs och skräddarsydd utbildning

Anmälan

Vid din anmälan vill be dig ange följande:


» Ditt namn, kurs och kursort, skolans namn, postadress, ort, telefonnummer och din e-postadress.

» Berätta även på vilken nivå du undervisar (ex. senare grundskola, gymnasiet, 1c, 2c ..).

» Om du har en räknare eller programvara i din undervisning, vänligen ange vad du använder.

Skräddarsydda utbildningar

Fortbildningskurser

Vi erbjuder hel- eller halvdagskurser för kompetensutveckling utifrån lärarens och skolans önskemål och behov. Deltagarna får en god grund i hur räknare eller andra TI-hjälpmedel fungerar.
Kursen kan hållas vid skolan, eller i annan hyrd lokal. Kurserna är avgiftsbelagda.

Ämnet och verktyg för kurserna kan variera, beroende på skolans önskemål. Verktyg som finns tillgängliga för våra kurser är TI-84 Plus, TI-Nspire™ CX CAS handenheter alt. datorprogramvara, det interaktiva klassrumsnätverket TI-Nspire™ NC (för datorer) och det nya kodningsverktyget TI-Innovator™ Hub med tillbehör.

En skola kan beställa en skräddarsydd kurs och avgifterna för dessa är följande:
» 3-timmar   3700:-
» 5-timmar   5800:-
» 7-timmar   8000:-

Kontaktuppgifter

  Telefon: 08 - 587 555 34  (Kontaktperson: Mark Clarhäll)

  Fax: +46 587 555 90

  E-post: sweden-ti@ti.com