Education Technology

Fortbildning

Kostnadsfri fortbildning för lärare

Vi går igenom nya moment i ämnensplanen för matematik, bland annat:

Användandet av symbolhanterande hjälpmedel (CAS)
Programmeringens grunder
Lösning av matematiska problem med programmering


Kursernas innehåll: 

Symbolhanterande hjälpmedel gör det möjligt att utforska, undersöka och visualisera matematiska problem på ett enkelt och smidigt sätt. Här kommer vi att visa exempel på demonstrationer och aktiviteter. Exemplen är hämtade direkt ur gymnasiets olika matematikkurser och syftet är att komplettera med interaktiva övningar vars mål är att öka elevernas förståelse och lust för matematik.

Programmering 
Då programmering har tillkommit som ett moment i vissa av gymnasiets matematikkurser så erbjuder vi här en grundläggande kurs i programmering. Med några enkla exempel vill vi inspirera deltagarna till att ta de första stegen som krävs för att komma igång med att skapa program. Bland annat kommer vi att skapa program för att styra en extern microcontroller som kan kopplas till datorn.

Vi ger exempel på hur man kan lösa matematiska problem med hjälp av programmering.

NOTERA: Kurserna har begränsat antal platser, så först till kvarn gäller.

 

Nedanstående introduktionskurser syftar till att stödja de nya ämnesplanerna i matematik och naturvetenskap där bl.a. symbolhanterande hjälpmedel och programmering ingår. De hjälpmedel som används under kurserna är TI-Nspire™ CX CAS datorprogramvara eller handenheter. 

Det brukar bli en kurs med inspiration och idéer till din egen matematikundervisning, där erfarna T3 instruktörer och lärare presenterar och diskuterar möjligheter och ideér för att öka elevernas intresse och förståelse för matematik, naturvetenskap och teknik.  Vi erbjuder även skräddarsydda kurser efter förfrågan från skolor, men dessa kurser är då kostnadsbelagda (se priser under flik "Anmälan").

Lärarträffar

Läsår 2019

Kurser Stockholm

 

Heldagskurs den 9 april 2019


Tid:     09:00-16.30
Plats:      Scandic Grand Central
Förtäring:     Lunch och fika ingår
Kursledare:    Bengt Åhlander
Kostnad:     0:-  (vid ej föranmäld frånvaro,

debiteras deltagaren 400kr)

 

Notera:   Deltagare medtar egen 
laptop !

För mer information om kursinnehåll beskrivs ovan.


Nedan anmäler du dig till ovanstående kurs. Ange ditt namn, skolans adress och kursen du undervisar i.

Kurser Göteborg

 

Heldagskurs den 11 juni 2019


Tid:     09:00-16.30
Plats:      Scandic Europa
Förtäring:     Lunch och fika ingår
Kursledare:     Bengt Åhlander
Kostnad:    0:-  (vid ej föranmäld frånvaro,

debiteras deltagaren 400kr)

 

Notera:  Deltagare medtar egen 
laptop!

För mer information om kursinnehåll beskrivs ovan.

 

Nedan anmäler du dig till ovanstående kurs. Ange ditt namn, skolans adress och kursen du undervisar i.

Kurser Malmö

 

Heldagskurs den 9 april 2019


Tid:     09:00-16.30
Plats:      Scandic Stortorget 
Förtäring:     Lunch och fika ingår
Kursledare:     Jan Dahlgren
Kostnad:     0:-  (vid ej föranmäld frånvaro,

debiteras deltagaren 400kr)

 

Notera:   Deltagare medtar egen 
laptop!

För mer information om kursinnehåll beskrivs ovan.

 

Nedan anmäler du dig till ovanstående kurs. Ange ditt namn, skolans adress och kursen du undervisar i.

Vi erbjuder kurser på nätet där vi visar olika moment med TI-Nspire CX CAS och vårt nya kodningsverktyg TI-Innovator™ Hub. Online-kurserna är ett enkelt sätt att fortbilda sig, då du kan göra det hemifrån eller från den plats du själv önskar. Det enda du behöver är en dator med internetuppkoppling.

Samtliga kurser är c:a 45 min långa, och kostnadsfria!

"Digitala verktyg i matematik. Symbolhanterande verktyg."

Kurser erbjuds efter efterfrågan

Lärare: Bengt Åhlander

Innehåll:

» Algebraiska uttryck och ekvationer (linjära-, exponential- , potens-, polynom-) med symbolhanterande verktyg

» Polynom och Rationella uttryck med symbolhanterande verktyg

 

» Derivata, integraler med symbolhanterande verktyg

 

» Statistik

 

» Datalogging

"Programmering i klassrummet. TI-Basic. TI-codes."

Kurs erbjuds efter efterfrågan

Lärare: Jan Dahlgren eller Bengt Åhlander

 

Programmering - introduktion med följande begrepp:

» Disp, Edit, Output

» Send, Wait,  Prompt, eval

"Programmering med TI Innovator hub eller grafräknare"

Kurs erbjuds efter efterfrågan

Lärare: Jan Dahgren, Anders Holmgren eller Bengt Åhlander

 

Programmering med

TI-Innovator Hub, TI- 84 Plus CE-T eller
TI-Nspire CX CAS:


»  Send, Prompt, For-loopar, If...Else

med mera...

 

 

Teachers, Teaching with Technology

Ett världsomspännande fortbildningsnätverk 

Vad är T³?

T3Teacher Teaching with Technology™  - är ett lärarnätverk där du kan dela med dig, och även ta del av andras ideer och visioner, om hur man kan använda Texas Instruments pedagogiska hjälpmedel  i matematik, naturvetenskap, teknik och programmering.

T3 anordnar fortbildning för lärare i hur man implementerar och använder teknologi (grafräknare/labbutrustning/programvara) på bästa sätt i klassrummet, samtidigt som du får beprövade övningsuppgifter och utbildningsmaterial till din klass. Dessa fortbildningar hålls främst av erfarna och verksamma lärare.

- 1986 bad professorerna vid University of Columbus Ohio, Bert Waits och Frank Demana, Texas Instruments att utveckla en grafritande räknare, baserad på deras ideer och arbete med boken “Pre Calculus Mathematics, A Graphical Approach”. Eftersom detta var ett helt nytt sätt att undervisa i matematik, började Waits och Demana 1988 att anordna kurser för lärare, både för att bekräfta sina ideer och för att hjälpa lärare att introducera detta nya arbetssätt.

- Detta resulterade 1990 i att Texas Instruments kom med sin första grafritande räknare TI-81, och blev starten för lärarnätverket T3. Ett nätverk vars uppgift är att erbjuda professionell fortbildning för lärare på hur man på ett pedagogiskt sätt använder grafritande hjälpmedel i undervisningen.

- 1994 och 1995 hölls 2 stora T3-konferenser i USA, dit Waits och Demana bjöd in professorer och forskare från hela världen att delta och att dela med sig av sina ideer. Framgångarna från konferenserna i USA ledde till att Waits 1996 i samband med den internationella matematiklärarkonferensen – ICME 8 - lyckades bilda ett liknande lärarnätverk i Europa: T3 Europe.

T3 Europe är; representerat i 12 länder, är ett internationellt nätverk av matematik-, naturvetenskap- och tekniklärare som använder Texas Instruments i sin undervisning.

T3 erbjuder lärare över hela Europa:
» Att genom kollektivt lärande hitta effektiva och värdefulla metoder för användning av grafritande aktiviteter, ideer och uppgifter för klassrummet
» Tips på hur du kan öka elevernas förståelse genom att visualisera
» Stöd i hur du kan integrera grafritande hjälpmedel i undervisningen
» Hjälp i hur du kan öka dina elevers studieresultat

T3-material och information om ditt lokala T3-nätverk hittar du på www.t3europe.eu

Då IKT utgör en stor del av elevernas tillvaro, har vi ett ansvar att hjälpa dem att använda tekniken effektivt. Vår ambition är att elevena skall vara aktiva i sitt lärande, att de genom att utforska och undersöka skall får en bättre och djupare förståelse av matematiska och vetenskapliga begrepp – för att på så sätt ge dem de bästa förutsättningar att bli framgångsrika i sin framtida yrkesroll!

Avslutningsvis ett citat från Bert Waits, 2000:
Vissa kunskaper och färdigheter blir viktigare på grund av att tekniken kräver det.
Vissa kunskaper och färdigheter blir minder viktiga på grund av att tekniken ersätter dessa.
Vissa kunskaper och färdigheter blir möjliga tack vare att tekniken möjliggör det.

Sveriges T³ instruktörer

Vårt utbildningsteam består främst av yrkesverksamma lärare och lärarutbildare med stor undervisningserfarenhet och med lång erfarenhet av pedagogisk användning av ny teknik i klassrummet. Detta borgar för hög kvalitet på våra kurser.

Nedan följer en kort beskrivning av Sveriges T³ team idag.

Bengt Åhlander
Har en lång och gedigen bakgrunds i att använda tekniska hjälpmedel i undervisningen och undervisade senast i matematik och fysik vid Uddevalla gymnasium. Därefter arbetade han även några år som rektor vid samma skola. Han har under många år varit projektledare för Sigma8.
Bengt har sedan 20 år tillbaka fått vissa konsultuppdrag från Texas Instruments och även arbetat fulltid som skolkonsult mellan 2008-2013. Detta gör att Bengt har en fantastisk överblick och kunskap i hur dessa hjälpmedel bäst kan användas på ett didaktiskt och pedagogiskt sätt i klassrummet. Har är särskillt engagerad i TI-Nspire teknologi och CAS.

Jan Dahlgren
Jan har arbetat som lärare sedan 1973 och har undervisat på gymnasiet sedan 1987. Han har de senaste åren arbetat vid Jämtlandsgymnasiet Wargentin i Östersund, där han periodvis har arbetat som pedagogiskutvecklingsledare inom NV-programmet. Jan har bedrivit kursverksamhet med grafritande räknare och har även använt dessa tillsammans med labbutrustning så som CBL 2 & CBR 2. Han har även erfaranhet av datorprogramvaran TI-Nspire™ CAS och även iPad® appen av den samma.

Maria Wærn
Maria är förstelärare i matematik vid Tibble Fristående Gymnasium i Täby. Hon har arbetat som matematik- och kemilärare sedan 1986. Maria har stor erfarenhet från att arbeta vid såväl internationella skolor med IB-programmet som svenska gymnasieskolor. Sedan 2007 har Maria arbetat med TI-Nspire teknologin i klassrummet. Vid Tibble gymnasium använder hon TI-Nspire CX CAS handenheter samt TI-Nspire CAS Navigator som kopplar samman alla handenheter i ett trådläst nätverk. Även programvaran TI-Nspire CAS används ofta i Marias klassrum.

Anders Holmgren
Undervisar i matematik, NO och teknik vid Eklidens skola i Nacka. Anders är särskilt intresserad av IT som inlärning och har även en egen blogg som innehåller hela kursen i NO. Han använder bl.a. TI-84 Plus CE-T och olika micro-processorer i sin undervisning, däribland TI-Innovator™ Hub.


Mauritz Blomqvist
Undervisar i matematik och fysik vid Katedralskolan i Uppsala. Mauritz har en djupare förståelse i programvaran TI-Nspire™ CAS och har särskillda kundskaper i programmering och bland annat i användningen av LUA programmering.

 

Kursmaterial

Kursmaterialet består främst av ett utplock från våra digitala övningsexempel nedan:

Kursanmälan

- Anmälan till befintlig kurs och skräddarsydd utbildning

Anmälan

Vid din anmälan vill be dig ange följande:


» Ditt namn, kurs och kursort, skolans namn, postadress, ort, telefonnummer och din e-postadress.

» Berätta även på vilken nivå du undervisar (ex. senare grundskola, gymnasiet, 1c, 2c ..).

» Om du har en grafräknare eller programvara i din undervisning, vänligen ange vad du använder.

Skräddarsydda kurser

Fortbildningskurser

Vi erbjuder hel- eller halvdagskurser för kompetensutveckling utifrån lärarens och skolans önskemål och behov. Deltagarna får en god grund i hur räknare eller andra TI-hjälpmedel fungerar.
Kursen kan hållas vid skolan, eller i annan hyrd lokal. Kurserna är avgiftsbelagda.

Ämnet och verktyg för kurserna kan variera, beroende på skolans önskemål. Verktyg som vi stödjer för våra kurser är TI-84 Plus CE-T, TI-Nspire™ CX CAS handenheter alt. datorprogramvara, och det nya programmeringsverktyget TI-Innovator™ Hub med tillbehör.

En skola kan beställa en skräddarsydd kurs och avgifterna för dessa är följande:
» 3-timmar   3700:-
» 5-timmar   5800:-
» 7-timmar   8000:-

Kontaktuppgifter

  Telefon: 08 - 587 555 30  

  E-post: T3.Sverige@ti.com