Education Technology


Anmälan till T3:s lärarfortbildning

Här registrerar du dig som deltagare vid något av nedanstående fortbildningstillfällen för lärare.
Detta formulär använder sig av skolans skolenhetskod. Om du inte känner till denna kod kan du antingen söka den på Skolverkets sida alternativt finna den i detta PDF-dokument.

Skola- & personuppgifter


Anmäler mig till kurs med titel:

Malmö – Fortbildningsdag, 22/04/2020
Umeå – Fortbildningsdag, 2/04/2020
Stockholm – Fortbildningsdag, 23/04/2020

Online-kurser:

Vi utvecklar f.n. en ny sida på nätet, där du får fortbildning genom att själv fritt välja från ett antal videos, vilka visar olika moment inom matematik, naturvetenskap och teknik. Publiceras i sommar.* Obligatoriskt fält