Education Technology

Anmälan till T3:s lärarfortbildning


Här registrerar du skolan att ta del i vårt volyminköpserbjudande som innebär att skolan erhåller ett antal utvalda produkter kostnadsfritt.

Produktval påverkas av det totala inköpta antalet grafräknare eller programvarulicenser.

Detta formulär använder sig av skolans skolenhetskod, om du inte känner till denna kod kan du antingen söka den på Skolverkets sida alternativt i detta PDF-dokument.

Skola- & personuppgifter


Anmäler mig till kurs med titel:

Växjö – Fortbildningsdag, 15 /01/2020
Örebro – Fortbildningsdag, 25/03/2020
Nyköping – Fortbildningsdag, 26/03/2020
Malmö – Fortbildningsdag, 22/04/2020
Umeå – Fortbildningsdag, 2/04/2020
Stockholm – Fortbildningsdag, 23/04/2020

Online-kurser:

Symbolhanterande verktyg, 27/11/2019 - kl. 14:30-15:15
Symbolhanterande verktyg, 4/12/2019 - kl. 14:30-15:15
Symbolhanterande verktyg, 9/01/2020 - kl. 14:30-15:15
Symbolhanterande verktyg, 22/01/2020 - januari - kl. 15:30-16:15
Grundprogrammering med TI-Basic, 25/11/2019 - kl. 15:30-16:15
Grundprogrammering med TI-Basic, 5/12/2019 - kl. 15:30-16:15
Grundprogrammering med TI-Basic, 9/01/2020 - kl. 15:30-16:15
Grundprogrammering med TI-Basic, 23/01/2020 - kl. 15:30-16:15
Programmera med TI-84 Plus CE-T, 27/11/2019 - kl. 15:30-16:15
Programmera med TI-84 Plus CE-T, 4/12/2019 - kl. 15:30-16:15
Programmera med TI-84 Plus CE-T, 21/01/2020 - kl. 15:30-16:15


* Obligatoriskt fält