Education Technology

TI-SmartView™ CE-T Emulatorprogramvara Resurser

Dra nytta av TI:s omfattande uppsättning av gratis aktiviteter och tjänster för din programvara.

Handbok

Handböcker för TI-SmartView™ CE-T och TI-84 Plus CE-T Python Edition finns tillgängliga för att hjälpa dig att använda TI-SmartView™ CE-T programvara.

Håll dig uppdaterad

Se till att din dators programvara är uppdaterad med de senaste funktionerna genom att ladda ner den senaste versionen.