Education Technology

Resurser till TI-Innovator™ Hub

Praktiska länkar för att hålla TI-Innovator™ Rover uppdaterad.

Operativsystem och app

Håll TI-84 Plus CE-T, TI-Nspire™ CX teknologi och TI-Innovator™-hubben uppdaterade.

TI-84 Plus CE-T

TI-Innovator™ Hub App för
TI-84 Plus CE-T

Uppdateringar för TI-Nspire™ CX teknologi

Handböcker

Ladda ner de senaste manualerna och startguiderna för att få största möjliga nytta av din TI-Innovator™ Rover.

Ladda ner

Håll TI-Innovator™ Hub uppdaterad

Se till att de senaste funktionerna är uppdaterade för TI-Innovator™ Hub.

TI-Nspire™ CX familjen

TI-84 Plus CE-T