Education Technology

Uppgradera till TI-Nspire™ CX-teknologi, version 4.5

Få ut mesta möjliga av TI-Nspire™ CX-teknologin

Nya kraftfulla funktioner ger utökade möjligheter för ut- och inlärning av matematik från mellanstadiet upp till gymnasiet

Version 4.5 har fått underhållsuppdateringar och förbättringar av användargränssnittet.

Nedladdningar

Version 4.5-uppgraderingen är tillgänglig för:

  • TI-Nspire™ CX handenhet
  • TI-Nspire™ CX CAS handenhet
  • TI-Nspire™ CX-elevprogramvara
  • TI-Nspire™ CX CAS-elevprogramvara
  • TI-Nspire™ CX-lärarprogramvara
  • TI-Nspire™ CX CAS-lärarprogramvara
  • TI-Nspire™ CX Navigator™-programvara

Med version 4.5 av TI-Nspire™ CX teknologi får du tillgång till de senaste funktionerna, som bl.a. omfattar:

  • Programredigeraren har blivit mer användarvänlig
  • Nya kommandon för dynamisk output-visning och input-användning
  • Konstanter och konverteringar inom naturvetenskap – inbyggd konverteringshjälp

Om du vill ge feedback eller önska nya funktioner kan du skicka e-post till ti‑cares@ti.com

Nedladdningar