Education Technology

Vilken räknare är det bästa valet för mig?

Välj en kategori:

Grafräknare

Funktionsräknare


TI106 II


TI-30 Xa


TI-30XB
MultiView™

TI-30XS
MultiView™

TI-30X Pro
MathPrint™

Räknare/utbildningsnivå

Åk 1-3        
Åk 4-6  
Åk 7-9    
Gymnasiet  
Högskola/Universitet    
Antal rader i teckenfönstret
2
1
4
4
4
Ingenjörsnotation  
Grundpotensform  
10 + 2
10 + 2
10 + 2
10 + 2
Återkalla senaste svar    
Bevarar senaste minnet    
Minnen  
3
7
7
7
Numerisk integration        
Omvandling Bråk-Decimal-Bråk  
Automatisk bråkförenkling  
Inmatningssystem
AOS
AOS
EOS
EOS
EOS
Komplexa tal        
Statistik (1-2 var.)  
1
2
2
2
Variabler  
3
7
7
7
Standardavvikelse  
Linjär regression    
Grader/radianer  
Sin/Cos/Tan och deras inverser  
Strömförsörjning

Solcell/Batteri
Batteri
Batteri
Solcell
Solcell/Batteri