Education Technology

TI-30Xa Funktionsräknare

Grundläggande, batteridriven funktionsräknare med en enradig display och funktioner för allmän matematik och naturvetenskap.

Återförsäljare

Huvudfunktioner

 • Enradig, 10-siffrig display
 • Bråkfunktioner
 • Envariabelstatistik
 • Omvandlingar, t.ex. mellan bråk och decimaltal
 • Grundläggande naturvetenskapliga funktioner inklusive trigonometri
Utför operationer med bråk och tal i blandad form

Adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar bråk som skrivs in i traditionellt format med täljare och nämnare.

Utför grundläggande omvandlingar

 • Grader/radianer/gon
 • Polärt/rektangulärt format
 • DMS/grader
 • Bråk/decimaltal

Specifikationer

Hårdvara

 • Hårdplast, färgkodade tangenter
 • Enradig, 10-siffrig display
 • Batteridriven
 • Stöttåligt hölje

Support

Inbyggda funktioner

 • Omvandlingar av bråk/decimaltal
 • Ändrar oegentliga bråk till blandade tal
 • Automatisk förenkling av bråk
 • Negationstangent
 • En konstant
 • Kombinationer och permutationer
 • Trigonometri
 • Hyperboliska funktioner
 • Logaritmer och antilogaritmer
 • Konverterar vinklar från grader till radianer till gon
 • %, x², x3,  ¹/x, xˆy, π, x!
 • Fast decimalkapacitet
 • Envariabelstatistik
 • AOS: (Algebraiskt operativsystem)
 • Tre minnesvariabler
 • Grundpotensform  och teknisk notation