Education Technology

TI-30XB MultiView™ funktionsräknare

Utformad med unika egenskaper som låter dig mata in mer än en beräkning, jämföra resultat och utforska mönster på en och samma skärm. TI-30XB MultiView™ är perfekt för matematik och naturvetenskap på grundskolans senare del och på gymnasienivå.

Återförsäljare

Huvudfunktioner

 • Fyrradig display             
 • En- och tvåvariabelstatistik
 • MathPrint™-funktion
 • Omvandlingar av bråk/decimaltal
 • Bråkförenkling steg för steg
 • Redigera-, klippa ut- och klistra in-funktioner för inmatningar
 • Solcells- och batteridriven

Visa flera beräkningar samtidigt

Den fyrradiga displayen låter dig mata in flera beräkningar, jämföra resultat och undersöka mönster, allt på samma skärm.

MathPrint™-funktion

Använd MathPrint™-funktionen för att visa uttryck, symboler och bråk precis som de visas i läroböckerna.

Utmatning av resultat i grundpotensform

Visa grundpotensform med upphöjda exponenter och se resultatet i grundpotensform.

Utforska (x, y) värdetabell

Eleverna kan enkelt utforska en (x,y) värdetabell för en viss funktion, antingen automatiskt eller genom att ange specifika x-värden.

Specifikationer

Inbyggda funktioner

 • Ta fram och redigera tidigare inmatningar med ett rullningsbart fönster
 • Klistra in in- eller utmatningar i nya beräkningar
 • MathPrint™ inmatnings- och utmatningsläge för visning av beräkningar i matematisk notation, inklusive svar -med π, kvadratrötter och bråk
 • CLASSIC-läge för kompatibilitet med tidigare tvåradiga funktionsräknare
 • Symbolic notation of π
 • Tangent för att växla svarstyp mellan exakt och närmevärde
 • Staplade bråk och olika bråkfunktioner
 • Bråk-/decimal-/procent-omvandlingar
 • Växling mellan oegentliga bråk och blandade tal
 • Automatisk förenkling av bråk
 • Slumpgenerator för vanliga slumptal och slumptal i heltalsform
 • Centralt placerad MODEMENY för att välja inställningar för räknarens läge
 • Menyinställningar
 • Funktionerna nås direkt via tangenter eller via rullgardinsmenyer
 • Negationstangent
 • Operatorsfunktion med en konstant
 • Kombinationer och permutationer
 • Trigonometri
 • Hyperboliska funktioner
 • Logaritmer och antilogaritmer
 • Konverterar vinklar från grader till radianer till gon
 • %, x², ¹/x, yˆx, π, x!
 • Fast decimalkapacitet
 • Funktionstabell (x, y) med automatisk och manuell inmatning av -x-värde
 • Enkel data-/listredigerare med tre listor
 • Listformler
 • En- och tvåvariabelstatistik med permanent lagring av variabelinmatning
 • EOS: (Ekvationsoperativsystem)
 • Upp till åtta vilande operationer
 • Upp till 23 parentesnivåer
 • Återställningsfunktion vid felnedstängning
 • Automatisk avstängning
 • Enkel återställning av räknaren med två tangenttryckningar eller via meny för provtillfällen
 • Sju minnesvariabler (x, y, z, t, a, b, c)
 • Grundpotensform  och teknisk notation
 • Förenklad inmatning av tiopotenser med x 10n-tangent

Hårdvara

 • Lättläslig LCD-display med fyra rader om 16 tecken.
 • Drivs med batterier för att kunna användas överallt
 • Hårdplast, färgkodade tangenter
 • Halkfria gummifötter
 • Hårt skyddsfodral som klickas fast
 • Går att få i klassuppsättning (inkluderar 10 räknare, förvaringslåda, lärarhandledning på engelska och spanska och affisch och overheadblad med räknaren)
 • Snabbreferenskort

Support

 • 3 års begränsad garanti.
 • Support på telefon 00 800 4 84 22 737
 • Kontaktformulär
 • Mer information
 • Klassrumsaktiviteter tillgängliga
 • Låneprogram för workshopar – låna TI-räknare för utvärdering eller workshopar
 • TI Technology Rewards-program – poäng som ges vid inköp kan bytas ut mot ytterligare produkter eller tjänster från TI
 • Komplett handbok finns tillgänglig

Öka kraften i din räknare med tillbehör för funktionsräknaren TI-30XB MultiView™

TI-SmartView™ Emulator programvara för MathPrint™

Den här enkla programvaran kompletterar funktionsräknarna TI-30XB MultiView™ och gör det möjligt för läraren att projicera en bild av räknarens skärm för hela klassen. Det är ett perfekt demonstrationverktyg för klassrumsundervisningen i matematik och naturvetenskap