Education Technology

Vilken räknare är det bästa valet för mig?

Välj en kategori:

Funktionsräknare

Grafräknare

Computer Algebra System

Räknare/utbildningsnivå

Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Gymnasiet
Högskola/Universitet Högskola/ Universitet
Minne
32 KB
480 KB
3MB
90+ MB
Skärmupplösning Skärmuppl ösning
64 x 96
64 x 96
240 x 320
240 x 320
Färgskärm
Inkluderar datorprogramvara Inkluderar dator programvara
Integrerad USB-port
I/O port
Flera grafstilar
3D-grafritning med 2-variabelfunktioner 3D-grafritning med 2-variabel funktioner
Geometri
APP
APP
Statistik
Kalkylark
APP
APP
Datainsamling
APP
APP
Assembler-programmering
Programmering i python-
APP
Möjlighet att spara arbetsdokument Möjlighet att spara arbets dokument
CAS - Symbolhanterande algebra
Inaktivera CAS
Elektronisk uppgradering
USB-kabel ingår
Batteri
Alkaliskt
Alkaliskt
Uppladdningsbart batteri
Uppladdningsbart batteri