Education Technology

Koda med TI: TI-Nspire™ CX

Korta aktiviteter som ger eleverna praktisk erfarenhet med tekniska hjälpmedel, utvecklar kritiskt tänkande och fördjupar förståelsen av begrepp i matematik och programmering.

Kapitel 1: Phyton med Nspire, en introduktion

Kapitel 2: Programmera i Python

Kapitel 3: Programmera i Python

Kapitel 4: Grafik, att använda ti_draw modulen

Kapitel 5: Ti_system-modulen

Kapitel 6: Ti_hub-modulen

Kapitel 7: micro:bit med Python

TI-Nspire™ CX Premium Lärarprogramvara
Ladda ner