Education Technology

Koda med TI: TI-Nspire™ CX

Korta aktiviteter som ger eleverna praktisk erfarenhet med tekniska hjälpmedel, utvecklar kritiskt tänkande och fördjupar förståelsen av begrepp i matematik och programmering.

Kapitel 1: Grundläggande programmering

Kapitel 2: Tilldela värden till variabler

Kapitel 3: Villkorssatser

Kapitel 4: Loopar

Kapitel 5: Listor, grafer och dynamiska program

Kapitel 6: Rita (TI-Nspire ™ CX II krävs)

TI-Nspire™ CX Premium Lärarprogramvara
Ladda ner