Education Technology

Koda med TI: TI-84 Plus-teknologi

Engagera eleverna med hjälp av korta aktiviteter som bygger upp deras förståelse vad gäller begreppsförståelse i matematik, programmeringens logik och deras kodningsfärdigheter.

Kapitel 1: Grundläggande programmering och visa på skärm

Kapitel 2: Använda variabler och uttryck

Kapitel 3: Villkorssatser

Kapitel 4: Loopar

Kapitel 5: Grafer

TI Connect™ CE
Ladda ner