Education Technology

Grafräknaren TI‑84 Plus CE-T

En tunn och modern grafräknare, med skarp och tydlig färgskärm och uppladdningsbart batteri.

Play Video

Huvudfunktioner:

 • Högupplöst färgskärm som är bakgrundsbelyst
 • Uppladdningsbart TI-batteri
 • Välbekanta funktioner från TI-84 Plus
 • Importera och använd bilder

 

GODKÄND PÅ PROV

TI-84 Plus CE-T är godkänd för användning vid följande prov:
 • Nationella prov på gymnasiet

Optimal färgskärm

Visualisera begrepp tydligt och skapa snabbare och starkare samband mellan ekvationer, data och grafer i färg.

 • Bättre läsbarhet tack vare den förbättrade bakgrundsbelysta skärmen

 • Färg som gör det enklare att särskilja olika grafer, plottningar och objekt

 • Rutnät i grafer ger större tydlighet och lättare avläsning

Välbekanta funktioner från TI-84 Plus-familjen

Längre drifttid, färre byten

Det uppladdningsbara TI-batteriet laddas smidigt med hjälp av USB-kabeln, elkabeln eller laddningsstationen för TI-84 Plus C.

Välbekanta funktioner från TI-84 Plus-familjen

Menystruktur och navigering är samma som tidigare TI-84 Plus-modeller, vilket gör att du som tidigare användare enkelt kommer igång med denna nya modell.

Skapa sammanhang med verkligheten

Gör matematiken mer meningsfull genom att importera bilder* till grafräknaren. Du kan sedan lägga grafer ovanpå bilderna för att illustrera abstrakta matematiska principer i verkligheten.

Aktiviteter

Ämnesspecifika lektioner och verktyg som hjälper eleverna att få förståelse för begrepp inom matematik, naturvetenskapliga och programmering. 

Fortbildning för lärare

I över tjugo år har lärare i matematik och naturvetenskap vänt sig till organisationen T³ (Teachers Teaching with Technology) för att få hjälp med forskningsbaserad** professionell fortbildning. T³ består av yrkesverksamma lärare och lärarutbildare med lång undervisningserfarenhet och som har erfarenhet av pedagogisk användning av teknik i klassrummet. Det borgar för hög kvalitet på kurserna. T³ erbjuder fortbildning on-line, vid konferenser, på skolor eller vid andra evenemang samt stöder självstudier.

*Använd TI Connect CE. Exempel på filformat som stöds: .bmp, .gif, .jpg, .png och.tif
** Mer information

Specifikationer för grafräknaren TI-84 Plus CE-T

Hårdvara

 • Skärmstorlek: 320 x 240 pixlar (2.8 tums diagonal)
 • Skärmupplösning: 140 punkter per tum; 16-bitars färgdjup
 • Drivs av uppladdningsbart TI-batteri (medföljer)
 • 3 MB flash-ROM-minne för lagring av data och appar
 • 154KB ledigt RAM-minne
 • En USB-port för kommunikation med en dator, eller kommunikation enhet-till-enhet med TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-84 Plus C Silver Edition och andra TI-84 Plus CE-grafräknare
 • Stöttåligt skjutbart fodral
 • Inbyggd klocka med visning av tid och datum

Inbyggda funktioner

 • Möjlighet att lägga till bilder som bakgrund till en graf
 • 15 färger för visning av olika grafer
 • Ändra stil och färg på axlar och rutnät i grafer
 • Katalog för syntaxhjälp
 • En alfabetisk KATALOG över grafräknarens samtliga funktioner finns i en meny
 • Avancerade funktioner nås via rullgardins-menyer
 • Reella och komplexa beräkningsresultat beräknas med 14-siffrig noggrannhet och visas med 10 siffror samt en 2-siffrig exponent
 • Ritar 10 funktioner, 6 kurvor i parameterform, 6 kurvor i polär form och 3 rekursivt definierade talföljder
 • Upp till 10 funktioner kan definieras, sparas, ritas och analyseras samtidigt
 • I läget för talföljdsgrafer kan man visa talföljden som en tidsgraf eller som fasdiagram.
 • Användardefinierade listnamn. Upp till 999 element kan lagras i listor
 • 17 interaktiva zoomfunktioner
 • Numeriska utvärderingar visas i tabellformat för alla graflägen
 • Interaktiv analys av funktionsvärden, nollställen, maxvärden, minvärden, integraler och derivator
 • 8 olika grafstilar gör det enkelt att skilja på de olika grafer som ritas samtidigt
 • Skärmvisningen kan delas horisontellt eller vertikalt
 • Visa grafer och tabeller sida vid sida.
 • Lagrar upp till 10 stycken
 • Matrisfunktionerna omfattar inverser, determinant, transponering, utökad matris, reducerad radtrappstegsform och elementära radoperationer. Matriser kan konverteras till listor och tvärtom
 • Listbaserad en- och tvåvariabelanalys. Logistisk, sinusformad, median-median, linjär, logaritmisk, exponentiell potens-,  kvadratisk, kubisk och fjärdegrads regressionsmodeller
 • 3 statistiska definitioner för spridningsdiagram, xy-diagram, histogram, vanliga och modifierade lådagram och normalfördelningsplot
 • Avancerade statistiska funktioner som bland annat omfattar 10 funktioner för hypotestester, 7 funktioner för konfidensintervall och envägsanalys av varians (ANOVA)
 • 15 funktioner för sannolikhetsfördelning, bl.a. normal, Student-t, chi-kvadrat, binomial och Poisson
 • Ekonomiska funktioner som tidsvärdet av pengar (TVM), betalningsflöden och amortering. Interaktiv helskärmsredigerare för lösning av TVM-problem
 • Interaktiv redigerare för ekvationslösning ger möjlighet till numerisk lösning av olika variabler i en ekvation
 • 11 regressionsmodellberäkningar

Stöd för datainsamling

Kompatibel med systemen Calculator-Based Ranger™ 2 (CBR™ 2), Vernier EasyLink® och Vernier EasyTemp® för att möjliggöra datainsamlig och analyser i olika miljöer. Stöder dock inte CBL 2.

Tillbehör

 • Emuleringsprogrammet TI-SmartView CE för TI-84 Plus-familjen. Den här lättanvända programvaran kompletterar grafräknarfamiljen och TI-84 Plus och gör det möjligt för läraren att projicera en bild av räknarens skärm inför hela klassen. Det är ett idealiskt demonstrationsverktyg för olika matematiska och naturvetenskapliga koncept

Applikationer

 • Applikationen Polynomrotsökare/Ekvationssystemlösare
 • Cabri™ Jr. 
 • CellSheet™
 • Olika språkinställningar (ca 10 st), bl.a. engelska, tyska
 • Plottning av kägelsnitt
 • Plottning av olikheter
 • Probability Simulation
 • Transformation Graphing
 • Vernier EasyData®

Programmering

 • Stöder programmering i TI Basic
 • Programmeringskapaciteten för antalet program begränsas endast av mängden tillgängligt minne

Support

 • 3 års begränsad garanti.
 • Support på telefon 00 800 4 84 22 737.
 • Kontaktformulär
 • Mer information
 • Aktiviteter för klassrum finns tillgängliga
 • Låneprogram för workshopar – låna TI-räknare för utvärdering eller workshopar
 • Volyminköpserbjudande som kan utnyttjas av skolor. Här ges det möjligheten att kompletter med programvara.
 • Fullständiga användarhandböcker finns tillgängliga på http://education.ti.com/guides

Anpassa ditt lärande med hjälp av applikationer till grafräknaren TI-84 Plus CE-T. Möjligheten att använda applikationer utökar funktionerna hos din grafräknare. Applikationerna ger dig möjlighet att utföra specifika matematiska och naturvetenskapliga beräkningar och fördjupa din förståelse för olika begrepp.

Geometriapplikationen Cabri™ Jr.

Nu kan du ge dina elever nya upplevelser  av matematik med interaktiv geometri. Skapa engagemang i klassrummet genom att låta eleverna konstruera, analysera och transformera geometriska objekt.

Denna banbrytande teknik har utvecklats för TI av CabriLog och den berömde franska matematikern Jean-Marie Laborde. Här är några av funktionerna i geometriapplikationen Cabri™ Jr:

 • Skapa interaktiva geometriska konstruktioner med hjälp av punkter, en uppsättning punkter för en ort, linjer, polygoner, cirklar och andra grundläggande geometriska objekt
 • Förändra geometriska objekt direkt för att kunna se mönster, skapa hypoteser och dra slutsatser. Du får dessutom ett mer intuitivt och mycket interaktivt gränssnitt

Applikationen CellSheet™

Möjligheterna att använda kalkylblad gör din grafräknare till ett mer mångsidigt verktyg vid en mängd olika lektioner!

 • Gör det möjligt för eleverna att mata in text och data i celler
 • Skapa cellformler och använd inbyggda funktioner

Applikationen för plottning av kägelsnitt

Med den här applikationen visas ekvationer i funktionsform, parameterform eller polär form och ger ett enkelt sätt att rita de fyra kägelsnitten (andragradskurvorna):

 • Cirkel
 • Ellips
 • Hyperbel
 • Parabel

Genom att mata in de nödvändiga parametrarna kan man:

 • Rita
 • Spåra
 • Söka efter olika karaktäristika för kägelsnitten

App för plottning av olikheter

Utöka dina möjligheter med grafritning med hjälp av applikationen för plottning av olikheter.

Eleverna kan:

 • Ange olikheter med hjälp av symboler
 • Plotta olikheter med skuggning för föreningsmängd (union) och skärning
 • Spåra intressanta punkter (skärningar) mellan funktioner
 • Lagra koordinatpar (x,y) för visning
 • Ange funktioner för linjär programmering

Applikationer med språkinställningar

Dessa applikationer översätter samtliga uppmaningar, felmeddelanden och de flesta funktioner till antal olika språk.

Periodiska systemet

Eleverna kan använda den här applikationen för att alltid ha en grafisk elektronisk version av det periodiska systemet till hands! Den här applikationen innehåller inte bara en grundläggande uppställning över det periodiska systemet. Eleverna kan även enkelt granska och visa trender i det periodiska systemet med hjälp av sin grafräknare.

Applikationen ger bland annat även följande möjligheter:

 • 15 egenskaper och fakta om 109 grundämnen
 • Diagram över grundämnenas periodiska egenskaper
 • Enkel navigering mellan de olika grundämnena

Applikationen Root Finder och Simultaneous Equation Solver

Applikationen Root Finder ger bland annat följande möjligheter:
Ange polynom upp till och med grad 10

 • Inställningar görs via den lättanvända POLY MODE-skärmen
 • Visa rötter som bråk eller decimaltal för flera rötter
 • Möjlighet att ange att endast reella rötter ska visas för polynom av andra och tredje graden
 • För polynom av fjärde graden eller högre visas rötter i komplext format
 • Lagra polynom som Y= för plottning och vidare undersökning
 • Verifiera att en rot är noll för polynomfunktionen genom att lagra rötter i reellt format

Applikationen Simultaneous Equation Solver (ekvationssystemlösare) har bland annat följande möjligheter:

 • Ange ekvationssystem med upp till tio ekvationer och tio obekanta
 • Inställningen görs via den lättanvända SIMULT MODE-skärmen
 • Visar exakt lösning, oändligt antal lösningar eller ingen lösning
 • Lagring av koefficientmatrisen, totalmatrisen och lösningen
 • Visning av reducerad radtrappstegsform

Applikationen Probability Simulation

Utforska sannolikheter med hjälp av interaktiva animationer som bl.a. simulerar tärningskast, myntkast eller genererar slumptal på din grafräknare.

Exempel på funktioner:

 • Stapeldiagram för försöksresultat
 • Tabeller över försöksdata
 • Möjlighet att ange antalet försök
 • Olika sätt att samla in data
 • Viktning av sannolikheter

Eleverna kan även exportera data för att kunna analysera dessa ytterligare.

 

TI-Innovator™ Hub App

TI-Innovator™ Hub som lägger till hubbmenyn i programmeringsmenyn på en TI-84 Plus CE-T grafräknare. Med detta menyalternativ blir det enkelt att välja kommandon som vanligen används för att bygga program som används med TI Innovator™ Hub.

Applikationen Science Tools

De naturvetenskapliga verktygen ger dig möjlighet att göra omvandlingar mellan olika enheter på din grafräknare. Den här applikationen hjälper dig att få ut mer av din grafräknare under dina lektioner i de naturvetenskapliga ämnena.

Applikationen innehåller:

 • Konstanter och omvandlingar
 • Beräkning av siffervärden
 • Verktyg för plottning
 • Vektor, verktyg

Applikationen Transformation Graphing

Denna applikation hjälper eleverna att dra visuella slutsatser om funktioner och ger en förbättrad grafisk förståelse. Det är enkelt att dra nytta av applikationens möjligheter: skriv bara in funktionen och studera sedan ändringarna i grafen när olika parametrar ändras.

Elever kan:

 • omedelbart se hur en förändring i värdet för en koefficient påverkar en graf
 • Anpassa ekvationer visuellt till en plottning av data genom att manipulera koefficienter

Vernier EasyData™ App

Applikationen EasyData™ från Vernier Software & Technology är en enkel programvara för datainsamling för grafräknarna i TI-84 Plus-familjen. Utforska världen omkring dig med den här applikationen. Applikationen startar automatiskt datainsamling när den används med sensorer Vernier EasyTemp™ och läser in inbyggda experiment för alla understödda Vernier-sensorerEasyData™ har stöd för datainsamling via Vernier USB-sensorer (endast TI-84 Plus-familjen) samt via CBR™ 2-, med hjälp av TI-84 CE-T.

Laddningsstation för TI-84 Plus CE-T

Laddningsstationen för TI-84 Plus CE-T är skapad speciellt för grafräknaren TI-84 Plus CE-T och gör det enkelt att förvara och ladda upp till tio grafräknare samtidigt.

Huvudfunktioner:

 • Laddar upp till tio grafräknare samtidigt
 • Ger en praktisk förvaring av räknarna medan de laddas
 • Kan endast användas tillsammans med grafräknaren TI-84 Plus CE-T

 

TI-SmartView™ CE Emulator Programvara för TI-84 Plus-familjen

Den här enkla programvaran kompletterar TI-84 Plus- familjen och gör det möjligt för läraren att projicera en bild av grafräknarens skärm inför hela klassen. Det är ett perfekt demonstrationverktyg för klassrumsundervisningen i matematik och naturvetenskap.

Genopladdning avlastar TI-batteri

TI-84 Plus CE-T Python Edition-graf som registrerar spakar med genladdande TI-batterier.

Ved elevernes bridge förväntar sig det laddningsbara TI-batteriet vid att hålla i till till uger på och ladda vid normal bridge. Ved bridge i klasselektioner förväntar sig det genoplastiska TI-batteriet att hålla i till till fem dagar på och ladda vid normal bridge. Överbrygg USB-kabel eller vægadapter till att leverera strømmen till den handholdte.

Det genuppladdningsbara TI-batteriet kan hanteras av undervisningsprodukter och via TI: s online butik.

CBR 2™-rörelsesensor

CBR 2-rörelsesensorn ansluts direkt till din grafräknare och är tänkt att användas när en lärare vill att eleverna ska kunna samla in och analysera rörelsedata i olika situationer, till exempel sträcka, hastighet och acceleration. Denna enhet är perfekt att använda för beräkningar både i matematik och fysik.

Programvaran TI Connect™ CE

TI Connect™ CE är en datorprogramvara som gör det möjligt för din TI-84 Plus CE-T att kommunicera med en dator. Överför data, uppdatera räknarens operativsystem (OS), ladda ned applikationer (appar) till grafräknaren, och överför program och bilder till din TI-84 Plus CE-T.

Utöka möjligheterna hos din grafräknare och anpassa den till din utbildning med hjälp av tillbehör till TI-84 Plus CE-T.