Education Technology

CBR 2™

En rörelsedetektor som används tillsammans med TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-84 Plus och TI-84 Plus Silver Edition
Återförsäljare

Sammanfattning av funktioner

Hur fungerar CBR 2TM?
Med CBR 2 och en grafritande TI-räknare kan eleverna studera och analysera rörelsedata utan omständiga mätningar och manuell plottning.
CBR 2 låter elverna utforska matematiska och vetenskapliga samband mellan storheter som avstånd, hastighet, acceleration och tid med hjälp av värden som samlats in i övningar som de själva genomför. Eleverna kan studera följande matematiska och vetenskapliga begrepp:

 • Rörelse: avstånd, hastighet, acceleration
 • Grafer: koordinataxlar, lutningar, skärmpunkter
 • Funktioner: linjära, kvadratiska, exponentiella, sinusformade
 • Beräkningar: derivator, integraler
 • Statistik och dataanalys: metoder för mätvärdesinsamling, statistisk analys
 • Fysik: rörelse, användning med lågfriktionsbanor, pendelanalys, position, hastighet, acceleration
 • Fysikvetenskap: rörelseexperiment
Vernier 

Huvudfunktioner

Inbyggt program 
Skickas till din räknare med en enda knapptryckning. Börja samla in data med en gång med de praktiska standardinställningarna, eller ändra inställningar själv – det är enkelt! 
Svängande sensorhuvud
Rikta sensorn mot händelsernas centrum. Mät avstånd, hastighet och acceleration – upp till 200 mätdata per sekund. 
CBL-port 
Ansluter CBR till CBL/CBL 2 för användning med andra sensorer. 
Manuell startknapp
Börja samla in data när du vill, även om räknaren är frånkopplad. 
Statusindikatorer
Förenklad "Klar/ Inte klar"-status. Titta efter det gröna/röda ljuset eller lyssna efter den höga/låga tonen. 
Känslighetsomkopplare 
Känslighetsomkopplaren har två lägen – Track och Normal
Läget Track är avsett för användning med lågfriktionsbanor och vagnar; läget Normal är avsett för andra aktiviteter, såsom gång, bollkastning, bollstudsning, pendlar, etc.
USB-port 
Anslut CBR 2 direkt till den inbyggda USB-porten på TI-84 Plus och TI-84 Plus Silver Edition
In/Ut-port 
Denna port kan användas till TI-82, TI-83, TI-83 Plus, TI-83 Plus Silver Edition, TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, TI-86, TI-89, TI-89 Titanium,TI-92, TI-92 Plus och Voyage™ 200. Extra lång kabel medföljer.


Ladda ner applikation

Din grafräknare kan ha laddats med ett antal applikationer (programtillämpningar), inklusive applikationen EasyData. Tryck på tangenten APPS för att se vilka applikationer som installerats på din räknare. Om EasyData inte har installerats kan du hitta den senaste versionen genom att gå in på rubriken ”Hämta filer” i rubriktexten på hemsidan.
CBR 2-strålen är inte smal och pennformad, utan strålar ut i alla riktningar upp till 15 från mitten i en 30 konformad stråle.


Anslutning

Anslut CBR 2 till din TI-grafräknare med ”Standard-B till Mini-A USB”-kabeln (enhet-till-CBR 2) eller I/O enhet-till enhet-kabeln, och tryck in båda ändar ordentligt för att se till att enheterna är ordentligt anslutna.
Sätt känslighetsomkopplaren i läget Normal för gång, bollkastning, pendel, etc., eller läge Track för användning med lågfriktionsbanor och vagnar.
Om enhet-till-CBR 2-kabeln:

 • Kan endast användas med applikationen EasyData.
 • Möjliggör automatisk uppstart av applikationen EasyData vid anslutning av en CBR 2 till en räknare inom TI-84 Plus-familjen.
 • Ger en fysiskt mer stabil och säkrare anslutning än I/O enhet-till-enhetskabeln.
 • kan inte användas tillsammans med RANGER, DataMate eller andra liknande applikationer.

CBR 2 har inbyggd USB-port som bl.a används vid kommunikation med USB-porten på TI-84 Plus-familjen.


Vid användning av CBR 2 utan applikationen EasyData

Med hjälp av I/O-porten och ”enhet-till-enhetkabeln” kan CBR 2 användas med grafräknare som inte har applikationen EasyData installerad utan andra applikationer så som CBL/CBR och/eller RANGER. CBR 2 ger samma funktionalitet som CBR när mätvärdesdata samlas in med applikationen CBL/CBR och/eller programmet RANGER.